Официално посещение на ДГ в РК София Интернешънъл – 19:00
Начало: 2017-04-05
Край: 2017-04-05