Официално посещение на ДГ в РК Русе и РК Русе-Дунав
Начало: 2017-05-12
Край: 2017-05-12