Посещение на ДГ Емил Коцев в Ямбол
Начало: 2017-07-24
Край: 2017-07-25
Посещение на ДГ Емил Коцев в Ямбол

ОФИЦИАЛНА ВИЗИТА НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА, 2017-18 ЕМИЛ КОЦЕВ В ЯМБОЛ
На 24-25 юли на посещение в Ямбол беше Дистрикт гуверньорът, 2017-18 на Дистрикт 2482 България доц. Емил Коцев. Официалната среща с Борда и членовете на Ротари клуб и Интеракт в Ямбол се проведе в конферентната зала на хотел „Диана палас”, традиционно място за седмичните сбирки на клуба. Гости на срещата бяха и дамите от Инер Уил клуб-Ямбол.
Срещата беше открита от Президентът на РК-Ямбол 2017-18 Христо Христов, който в приветствените си думи подчерта значението на тази визита още в началото на Ротарианската година, като знак на уважение към историята и дейността на клуба в светлината на предстоящия 20-годишен юбилей, но и като изключително мотивиращо с оглед изпълнението на планираните проекти в перспектива.
Дистрикт гуверньорът Емил Коцев в своето изложение пред ямболските ротарианци акцентира върху тълкованието на мотото на Ротари интернешънъл за настоящата година - „Правим разликата”. „Разликата”, схващана в историко-философски аспект, изхождайки от същността и базисните принципи на ротарианското движение като ангажираност, съпричастие и отговорна служба на обществото и същевременно като нетърпимост към безразличието и неглижирането на обществените проблеми и нужди. „Разликата” като действена воля за надграждане и прибавяне към постигнатото, като стремление към иновативност и разгръщане на творческия потенциал на всеки ротарианец и на клуба, като уникално обединение на съмишленици.
В последвалата дискусия Дистрик гуверньорът имаше възможност в детайли да се запознае с историята на Ротари клуб-Ямбол, финализираните проекти и планираните за изпълнение дейности в бъдеще, като в заключение той сподели, че е изключително впечатлен от приятелските отношения в клуба, от наличието на традиция, приемственост и целенасоченост, както и от многобразието на идеите и на поддържаните контакти с ротарианци от други дистрикти, които са залог за още по-високи очаквания и по-стойностни резултати от активността.
На 25-ти юли се проведоха официалните срещи на Дистрикт гуверньора и Борда на клуба с Областния управител на Ямбол г-н Димитър Иванов заместник-кмета на Ощина Ямбол г-жа Илиана Бицова. На срещите представителите на държавната и местната власт дадоха висока оценка на дейността на РК-Ямбол и на традиционно доброто взаимодействие между институциите и клуба при изпълнение на ротарианските инициативи, които са насочени към нуждите на гражданите и към популяризиране на историческите и културни забележителности в града и региона. Те изразиха своята подкрепа към бъдещите дейности на клуба и в частност на проекта за „Изграждане на градски турбийон в Ямбол”.
На втория ден от посещението си Емил Коцев посети и параклиса „Изворът на Самарянката” в местността Бакаджик, като на място се запозна с един от изпълнените проекти на Ротари клуб-Ямбол, включващ цялостна реновация на светилището. Той изрази своето задоволство от постигнатия резултат, имайки предвид историческата му и културна стойност, и значението му за развитието на поклонническия туризъм в областта.

Свали файл: 1500989397_2-Среща_с_клуба.jpg

Изтегли файлове
»
»
»
»
»
»
»