Награждаване на финалистите от конкурса за рисунка
Начало: 2017-10-17
Край: 2017-10-17

Ротарианците от РК - Несебър и Кмета на Община -Несебър г-н Николай Димитров, наградиха участниците и финалистити в конкурса за рисунка "Аз обичам моя град" в залата на Архиологическия музей в Несебър.
www.facebook.com/rotary.nesebar/photos/pcb.721062574771155/721061471437932/?type=3&theater
www.facebook.com/rotary.nesebar/photos/pcb.721068428103903/721067694770643/?type=3&theater
www.flagman.bg/article/140459
www.facebook.com/rotary.nesebar/photos/a.480258858851529.1073741827.470733796470702/721483411395738/?type=3&theater
www.facebook.com/rotary.nesebar/photos/ms.c.eJw9kNkNRFEIQjuaiLv9NzZ5LvfzREA0GFqkASkj4V8MuwanuA9zEKQ0qZZnjjeHNleeXkdvy87NiPNrksMIw6j6~;Ay5PG4mWjbMPlyefH7N7csy~_fry2484P1fPbRlJnX~;3wqj7lL39zSKnt9ZzvP~;Mv66vdx7s9Zm~_iT~;lL0cF.bps.a.721490391395040.1073741840.470733796470702/721490471395032/?type=3&theater
www.facebook.com/rotary.nesebar/photos/pcb.721506124726800/721505421393537/?type=3&theater