Летен празник 2018 в Златоград
Начало: 2018-06-16
Край: 2018-06-17

"Да посрещнем с приятели лятното Слънцестоене
и се запознаем с долината на Скалните хора"

Да подпомогнем « Центъра за подкрепа за личностно равитие и творческа изява на деца» гр. Златоград