Посещение на РК-Ямбол в Словения
Начало: 2018-04-21
Край: 2018-04-26

Ротари клуб-Ямбол в Словения и Сърбия
В периода 21-26 април 2018 г., Ротари клуб Ямбол организира традиционното си пролетно пътуване в Балканския регион, в чиято програма бяха планирани посещения на Ротари клубове от Дистрикт 1912 Словения и Дистрикт 2483 Сърбия и Черна гора. Приятелските срещите започнаха на 23-ти април с гостуване на Ротари клуб Постойна-Церкница (Словения). Делегацията на ямболските ротарианци беше приета в конферентната зала на хотел „Крас” в Постойна от секретаря на клуба д-р Кармен Пахор, ковчежника Милан Потужак и секретаря-елект Рок Миркович. В официалното си приветствие домакините от Словения изразиха своето вълнение и радост от възможността да посрещнат първите гостуващи ротарианци от България и да представят пред нас своя клуб и забележителностите на региона. Ротари клуб Постойна-Церкница е чартиран на 24.11.2016г. и е най-младият клуб в Дистрикт 1912-Словения. Въпреки кратката история на клуба, обаче неговите ентусиазирани членове с гордост ни запознаха със своите първи благотворителни инициативи, които в съответствие с ротарианската традиция били насочени към нуждаещите се от подкрепа и протегната приятелска ръка. След мултимедийната презентация на домакините, Ротари клуб-Ямбол имаше възможността да представи своята 20 годишна история, изпълнените проекти в този период и приоритетите в бъдещата си дейност. Срещата продължи с официална вечеря в хотел „Яма”, където в неформална обстановка ротарианците от двата клуба споделиха своят опит и плановете си за бъдещи инициативи. От наша страна беше отправена покана за гостуване в България, която беше приета с благодарност от словенските ни приятели.
На 25-ти април 2018г. ротарианската програма продължи в столицата на Сърбия, където беше организирана среща с приятелите от Ротари клуб Белград-Чукарица. Българската делегация беше посрещната в хотел „Балашевич” от Дистрикт-гуверньорът Елект 2018-19 на Дистрикт 2483 Владимир Матич, Президента на РК Белград-Чукарица 2017-18 Снежана Лекан и Вицепрезидента 2016-17 Ненад Джурович. След официалното представяне и размяната на клубните символи ротарианците имаха възможност да обменят актуална информация за състоянието на клубовете и като цяло на ротарианското движение в двете страни, както и да дискутират върху проблемите в дейността и перспективите за развитие. Споделено беше общото мнение, че бъдещето е свързано с постоянна и действена работа с младите членове на Ротаракт и Интеракт, които са естествените продължители на ротарианския идеал за служба на обществото. Президентът на Ротари клуб Ямбол Христо Христов отправи към нашите сръбски приятели официална покана за гостуване в България и изрази нашето виждане, че задълбочаване и интензифицирането на контактите е не само в съзвучие с основните принципи на Ротари Интернешънъл, но е и верния път за постигане на истинско разбирателството и приятелство между всички народи на Балканския полуостров.