Проект на Ротари клуб Варна-Евксиноград „РОТАМЕНТОР”
Начало: 2018-06-10
Край: 2018-06-10

Ротари клуб "Варна Евксиноград" Ви кани на Дискусионен форум на тема: „Професионална ориентация и професионална етика” които ще се проведе на 10.06.2018 г. от 10:30 часа в „Дигиталната зала” на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” в град Варна. Форумът е първият модул от Проекта на Ротари клуб Варна-Евксиноград: „РОТАМЕНТОР” Проектът се провежда по инициатива на клубовете Ротаракт и Интеракт във Варна и има за цел да подпомогне професионалната реализация на младите хора и да ги запознае с етичните стандарти в професионалната и в деловата дейност.

Свали файл: 1528351502_Плакат_-_покана.pdf