Традиционно изкачване на връх Ком.
Начало: 2018-09-08
Край: 2018-09-08