ПРЕПЕТС, Плевен
Начало: 2018-09-29
Край: 2018-09-29


Предварителен семинар за обучение на елект президенти

29 септември 2018, Хотел „Ростов“


МЯСТО: Хотел „Ростов“;
УЧАСТНИЦИ: Президент електите на клубовете и АДГ от зони – 5-та, 6-та, 12-та и 13-та Да се считат поканени и всички други с тези качества, на които им е удобно мястото или датата на провеждане.
ДОМАКИН : Ротари клуб “Плевен Центрум“- президент Пламен Пацев
 
НАЧАЛО:
13:00-13:05 камбана, молитва, химн на РИ - от церемониалмайстора или президента на клуба домакин (АДГ на съответната зона), който ни поздравява с добре дошли и ни пожелава успешна работа;
13:05-13:10 - откриване от ДГ- Веселин Димитров/ПДГ Емил Коцев;
13:10-13:15 - "Какво правим днес"? - Митко Минев – ДГЕ;
 
13:15-15:00 "Първа учебна сесия" - модереатор ДГ Веселин Димитров
13:15 – 13:30 "Структура на Ротари или кой кой е в Ротари" - презентатор ПДГ Д.Димитров/М.Минев/;
13:30 – 13:45 Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
13:45 – 14:00 "Членството в Ротари: Приятелство и служба, лидерство и вдъхновение– презентатор ПДГ Нина Митева;
14:00 – 14:15 Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
14:15 – 14:30  -„Защо е създадена РФ, какви задължения имаме към нея и как да използваме възможностите за предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на проектите на нашия клуб.“ - презентатор Виолина Костова, председател на Д. Комитет за РФ;
14:30 – 14:45 Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
 
14.45 -15.15 – КАФЕ ПАУЗА
 
15.15 -16.30. “Втора учебна сесия“ – модератор ПДГ Емил Коцев /или друг присъстващ ПДГ
 
15:15- 15:30. „Работа с младите поколения – видове младежки програми и основни принципи“ – презентатор ДГЕ Митко Минев;
15:30 – 15:45. Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
15:45 – 16:00 „Подобряването на публичния имидж на Ротари България – традиции, посоки, приоритети“ – презентатор ПДГ Анелия Дошева;
16:00 – 16:15. Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
16:15 – 16:30 – Обобщение „ За какво се събрахме и какво направихме днес?“ – ДГ Веселин Димитров/ДГЕ Митко Минев/ПДГ Емил Коцев .
16:30 – 16:45 Закриване на семинара, дистриктна логистика(какви дистриктни събития предстоят) - ДГ Веско Димитров;
16:45 – или най- късно 17.00 Камбана!!!
 
Ако има желаещи за преспиване в хотел „Ростов“-цените са: за единична стая 40 лв., за двойна 60 лв. с включена закуска. Резервации, чрез президента домакин, приятеля Пламен Пацев на тел.0888 688 818 или 064 803 824.
Изготвил: М.Минев ДГЕ   
 

Изтегли файлове
» Програма за предварителния ПЕТС, Плевен