Изкачване на връх Радомир-2029м
Начало: 2018-09-29
Край: 2018-09-29