ПРЕПЕТС София
Начало: 2018-10-20
Край: 2018-10-20

П Р О Г Р А М А
на предварителния семинар за обучение на елект президенти /пре ПЕТС/
на клубовете от зони 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та
гр. София, 20.10.2018 год.
 
Присъствието на АДГ на посочените зони е желателно!
 
11.30-12.30 Пристигане в хотел Хемус, обяд по желание;
12.30-13.00 Подготовка на залата (церемониалмайстор Д. Похомов), настаняване и получаване на материали;
13.00-13.05 Откриване: камбана, молитва, химн, приветствие от президента на клуба домакин;
13.05-13.10 – Встъпителни думи от ДГ- Веселин Димитров;
13.10-13.15 - "Какво правим днес?“ - Митко Минев – ДГЕ -  представяне на елект президентите ";
13.15-15.00 "Първа учебна сесия" - модереатор ДГ Веселин Димитров
 
13.15- 13.30 "Структура на Ротари или кой кой е в Ротари" - презентатор ПДГ Д. Димитров, председател Комитет за разширение на дистрикта;
13.30 – 13.45 Въпроси и Отговори,  по темата;
13.45 – 14.00 „Членството в Ротари. Приятелство и служба, лидерство и вдъхновение“ – презентатор ПДГ Нина Митева, председател на комитета за Развитие на членството и АЗКФР;
14.00 - 14.15 Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
14.15 – 14.30 „Нашата Фондация Ротари“– презентатор – Стоил Костов, РК София Център, дистриктни грантове КРФ;
14.30 – 14.45 Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
 
14.45 -15.15 – КАФЕ ПАУЗА
 
15.15 -16.30. “Втора учебна сесия“ – модератор ПДГ Емил Коцев
 
15.15- 15.30. „Работа с младите поколения – видове младежки програми и основни принципи“ – презентатор - Ивайло Фичев, РК София Сити, Офицер по опазване на сигурността на младите хора ;
15.30 – 15.45. Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
15.45 – 16.00 „Подобряването на публичния имидж на Ротари България - традиции, посоки, приоритети.“- презентатор Ина Агафонова, РК София Витоша, член на Комитета за връзки с обществеността и публичен имидж, АЗКПИ .
16.00 – 16.15. Въпроси и Отговори, обсъждания по темата;
16.15 – 16.30 – Обобщение „За какво се събрахме и какво направихме днес?“ – ДГЕ Митко Минев;
16.30 – 16.45 Заключителни слова и Дистриктна Логистика – ДГ Веселин Димитров;
16.45 – или най- късно 17.00 Камбана!!! Закриване на семинара.
17.00 – 17.30 – освобождаване на залата.

Изтегли файлове
» Изтеглете програмата