ПРЕПЕТС ВАРНА
Начало: 2018-10-27
Край: 2018-10-27

П Р О Г Р А М А
на предварителния семинар за обучение на елект президенти /пре ПЕТС/
на клубовете от зони 14-та, 15-та, 16-та и 17-та, в гр. ВАРНА, хотел „АСТОР ГАРДЪН“, к.к. „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ 27.10.2018 год.
 
ПОКАНЕНИ СА И Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА И ВСИЧКИ ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ НЕУСПЕЛИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ТЕЗИ СРЕЩИ НА ЗАПОЗНАНСТВО И ПРИЯТЕЛСТВО, НА ЕКИП 2019-2020г.
 
 
11.00-12.30 ПРИСТИГАНЕ, ОБЯД ПО ЖЕЛАНИЕ, НАСТАНЯВАНЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ПЛАНИРАЛИ И ПРЕСПИВАНЕ;
12.30-13.00 НАСТАНЯВАНЕ В ЗАЛА „ВАРНА“ И ПОЛУЧАВАНЕ НА РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ;
13.00-13.05 – КАМБАНА, МОЛИТВА, ХИМН, ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КЛУБА ДОМАКИН; 
13.05–13.10 ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ОТ ДГ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ;
13.10-13.15 - "КАКВО ПРАВИМ ДНЕС"? – ДГЕ МИТКО МИНЕВ;
13.15-15.00 "ПЪРВА УЧЕБНА СЕСИЯ" – МОДЕРЕРАТОР ДГ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ;
13.15-13.30 „ЧЛЕНСТВОТО В РОТАРИ ПРИЯТЕЛСТВО И СЛУЖБА, ЛИДЕРСТВО И ВДЪХНОВЕНИЕ“ ПРЕЗЕНТАТОР ПДГ АТАНАС АТАНАСОВ;
13.30–13.45 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА;
 
13.45–14.00 "СТРУКТУРА НА РОТАРИ ИЛИ КОЙ, КОЙ Е В РОТАРИ" ПРЕЗЕНТАТОР ДГЕ МИТКО МИНЕВ;
14.00-14.15 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА;
 
14.15–14.30 „НАШАТА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ“ ПРЕЗЕНТАТОР ВИОЛИНА КОСТОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ/или посочено от нея лице;
14.30–14.45 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА;
14.45-15.15 – КАФЕ ПАУЗА
15.15-16.30 “ВТОРА УЧЕБНА СЕСИЯ“ – МОДЕРАТОР ДГЕ МИТКО МИНЕВ;
15.15-15.30 „РАБОТА С МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ – ВИДОВЕ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ“ - ПРЕЗЕНТАТОР ДГЕ МИТКО МИНЕВ;
15.30–15.45 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА;
15.45–16.00 „ПОДОБРЯВАНЕТО НА ПУБЛИЧНИЯ ИМИДЖ НА РОТАРИ БЪЛГАРИЯ - ТРАДИЦИИ, ПОСОКИ, ПРИОРИТЕТИ“ - ПРЕЗЕНТАТОР ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ, ЕЛЕКТ СЕКРЕТАР НА ДИСТРИКТА;
 16.00–16.15 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБСЪЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА;        
16.15–16.30 – ОБОБЩЕНИЕ „ЗА КАКВО СЕ СЪБРАХМЕ И КАКВО НАПРАВИХМЕ ДНЕС?“ – ДГЕ МИТКО МИНЕВ;
16.30–16.45 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЛОВА И ДИСТРИКТНА ЛОГИСТИКА – ДГ ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ;
17.00 - КАМБАНА!!! ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА.