Световен ден на Полио +
Начало: 2018-10-24
Край: 2018-10-24