RYLA, Бургас
Начало: 2019-04-05
Край: 2019-04-07

Скъпи Приятели,
Дистрикт 2482 и Ротари Клуб Бургас-Пиргос организират за девета година   RYLA /Rotary Youth Leadership Award/ семинар, който ще се проведе от 05.04.2019  до 07.04.2019 в гр. Бургас
Програмата на семинара е насочена към осигуряване навъзможност изявени млади хора да развият своите умения и характери на лидери и съвестни граждани, както и да се запознаят с ценностите, високите етични стандарти и посланията за мир на Ротари. Приканваме ви да се огледате около вас и да откриете хора, които демонстрират:
-    Лидерски умения и потенциал;
-    Загриженост за актуални национални и международни събития и проблеми;
-    Умения за комуникация;
-    Добро представяне в учебен процес или на работното място;
-    Желание за споделяне на новопридобити умения;
-    Отдаденост в служба на обществото.
 
Покажете им, че оценявате изявите им като ги номинирате за участие в RYLA семинар!
*Брой участници: 16
*Възраст на участниците: между 18 и 25 години
*Други  изисквания:  Номинираните  кандидати  НЕ  трябва  да  са  участвали  в
предходен RYLA семинар, организиран от Ротари Клуб Бургас-Пиргос.
*Такса за участие: 50.00 лева, която следва да се покрие от номиниращия Ротари Клуб. Таксата се заплаща на място преди началото на семинара. При поискване може да бъде предоставена банковата сметка на организатора за желаещите да преведат сумата по банков път.
* Забележка:    всички   останали   разходи   за   настаняване,   храна   и   организирани мероприятия се поемат от Дистрикт 2482 и Ротари Клуб Бургас – Пиргос.
 
*Транспорт: транспортирането на участниците до и от мястото на провеждане на семинара следва да бъде осигурено от номиниращия Ротари Клуб. Клубът организатор остава на разположение за логистична подкрепа на територията на гр. Бургас.
 
*Срок за кандидатстване: 15.3.2019
*Срок за уведомяване на одобрените кандидати: 29.03.2019
*Процедура за кандидатстване: Изпратете на e-mail  :    a.gilmanovski@gmail.com
 не по-kъсно от 15.3.2019 година, попълнени и подписани следните документи:
 
1.   Формуляр за кандидатстване /съгласно приложения образец/
2.   Препоръка от номиниращия Ротари Клуб /съгласно приложения образец/
 
 Важно:   С  изпращането  на  формуляра  кандидатите  се  съгласяват  да  спазват стриктно програмата на семинара, като особено внимение обръщаме на обявените в прогамата начален и краен час!!
 
 
За повече информация може да се обръщате към Аргир Гилмановски, РК Бургас-Пиргос, e- mail: a.gilmanovski@gmail.com, тел.: 0878281919.
 
Приложена е програмата за провеждане на семинара.
 
Николай Николаев
Ротари Клуб Бургас-Пиргос
гр.Бургас, 15.2.2019
 

Изтегли файлове
» Препоръки за участие в RYLA
» Програма на RYLA Burgas
» Формуляр за кандидатстване /съгласно приложения о
» Покана до клубовете за номинация