Неофициално посещение на ДГ в РК Измаил-Дистрикт Украйна/Беларус и РК Одеса-Дистрикт Украйна/Беларус
Начало: 2019-10-18
Край: 2019-10-18