Обучение на дистриктния екип, Велико Търново, хотел Севастократор с. Арбанаси
Начало: 2019-02-16
Край: 2019-02-16

Семинар за обучение на дистриктния екип
Арбанаси, х-л Севастократор, 16 февруари 2019
 

програма

Петък 15.02.2019
12.00 – 19.00 Настаняване в хотела -за всички участници
19.00 Неофициална вечеря – Ресторант Севастократор
Събота 16.02.2019
10.00 – 13.00 Регистрация. Настаняване. Обяд по желание
13.00 – 13.30 Откриваща пленарна сесия – Зала 1
13.00 – 13.05 Камбана. Ротарианска молитва. Химни.
Церемониалмайстори на Дистрикта
13.05 – 13.10 Откриване на семинара - Веселин Димитров, ДГ
13.10 – 13.15 Приветствие за добре дошли от:
Президент на РК В. Търново
Представител на местната власт
13.15 – 13.20 Логистика - Церемониалмайстор на Дистрикт 2482
13.20 – 14.30 Първа пленарна сесия – Зала 1
Модератор: ПДГ  Валентин Стоянов
13.20 – 13.40 Тема, лого и цели на РИ и Дистрикт 2482 за 2019-20 год.
Митко Минев, ДГ Елект
13.40 – 14.00 Представяне на новия дистриктен екип М. Минев, ДГ Елект - запознанства и  размяна на визитки
14.00 – 14.15 „Как работим с хората“  - ПДГ, АЗК по Членството- Н.Митева                                                                
14.15 – 14.30 „Как помагаме на общността“  - председател на комитета за ФР – Виолина Костова                                                                                                 
14.30 – 14.45 „Как изграждаме публичния имидж на Ротари“ – П - л на комитета за публичен имидж Стоянка Георгиева
14.45 – 15.00 „Как дистриктният отбор работи като екип“- секретар елект Пламен Цветков
15.00 – 15.30 Кафе пауза
15.30 – 16.30 рАБОТНА сесия – Зала 1, зала 2                                                                                                    
15.30 – 16.45 Презентации и Дискусии в групи АДГ и Председатели на комитети                                             
Зала 1 - модератор:  ПДГ -   Е.Коцев, ДГ В.Димитров, Участва и ПДГ Любен Атанасов.                                                         
Зала 2 - модератор:  ПДГ -  Краси Ганчев, ПДГ Н.Митева, участва и ПДГ Наско Начев                                                                   
16.45 – 17.30 втора пленарна сесия – зала 1
Модератор: Илиян Николов, ДГ Номини
16.45 – 17.05 Резюме на анализите и целите на АДГ и Председателите на комитети. Обобщение от преподавателите от двете групи и присъствалите ПДГ-Л.Атанасов и Наско Начев
17.05 – 17.20 „Защо съм член на дистриктния екип?“  - участниците в семинара                                                    
17.20 – 17.25 Заключителни бележки – „Вдъхновихме ли се да свързваме с Ротари?“- Митко Минев, ДГ Елект
17.25 - 17.30 Закриване на семинара-Веселин Димитров, ДГ
17.30 – 19.30 Свободно време  
18.30 - 19.30 „На чаша вино“ (Представяне и дегустация на местни вина)
19.30 Официална вечеря
 
 

Изтегли файлове
» Програма