ПЕТС Интеракт
Начало: 2019-03-09
Край: 2019-03-09

 

Обучение за Президенти и Секретари на Програмата Интеракт
и Съветници от спонсор клубовете

09.03.2019
гр. Пловдив, х-л Империал
 
9:30 - 10:45  - Регистрация
11:00 -12:20 - Първа пленарна сесия  
11:00 - 11:10 ч: Откриване
11:10 - 11:30 ч: Приветствия  
11:30 - 11:50 ч: Представяне на Ротарианската тема за 2019/2020г -  Митко Минев ДГЕ
11:50 - 12:00 ч: Представяне на ДИП елект
12:00 - 12:20 ч: Логистика и обща снимка
12:20 - 13:30 - Обяд ю

Панел „Президенти“ /ЗАЛА 1/
 
 1. Интеракт  - структура, възможности, цели  
 2. Ролята на Президента
 3. Чести ситуации, с които се сблъскваме (и решения)
 4. Проекти
 5. За мотивацията и как да я предадем
 6. В помощ на добрия президент

Панел „Секретари“ /ЗАЛА 2/
 
 1.  Интеракт  - структура, възможности, цели
 2. Ролята на Секретаря
 3. Чести ситуации, с които се сблъскваме (и решения)
 4. Проекти
 5. За мотивацията и как да я предадем
 6. В помощ на добрия секретар

13:35 - 16:00 - Втора пленарна сесия  
                                    
16:00 - 16:15 - Кафе-пауза
16:15 - 18:00 - Трета пленарна сесия  
16:15 - 16:45 ч: Връзка с Ротаракт и Ротари
16:45 - 17:45 ч: Представяне на добри практики в осъществяването на проекти
17:45 - 18:00 ч: Закриване

Изтегли файлове
» Придружително писмо - покана
» Възлагателно писмо
» Декларация родитвл
» Резервации
» Програма