ДИСТРИКТНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛНО СЪБРАНИЕ И ОС НА СДРУЖЕНИЕТО - ГР. В. ТЪРНОВО- ОТЛОЖЕНА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ М. ЮНИ
Начало: 2020-05-16