Дистриктна асамблея в Ямбол
Начало: 2019-10-12
Край: 2019-10-12

На 12 октомври 2019 г. Ротари клуб-Ямбол стана домакин на Дистриктна асамблея, която беше организирана от дистриктното ръководство в лицето на Дистрикт гуверньора Митко Минев, Дистрикт гуверньора елект Илиян Николов и офицери от настоящия екип. Асамблеята се проведе в Културно-информационния център „Безистен“ под формата на Предварителен регионален тренировъчен семинар за елект президенти, действащи клубни офицери и ротарианци. В семинара взеха участие и Паст Дистрикт гуверньорите Любен Атанасов (2008-09), Валентин Стоянов (2013-14), Емил Коцев (2017-18) и Веселин Димитров (2018-19), както и членове на 25 от Ротари клубовете в България.
Обучителните панели на семинара бяха свързани с най-важните теми, засягащи устойчивото развитие и разширяването на клубовете, както и повишаването на ефективността на ротарианските проекти, планирани в съответствие с интересите и нуждите на общността. Една от основните презентации на Нели Росенова от РК-Смолян беше свързана именно с дейността на ротарианците при осъществяването на проекти, финансирани от Фондация Ротари, като пред участниците бяха представени основните моменти в планирането, организацията и финансирането на такъв проект, които биха гарантирали успешното му финализиране.
С основателен интерес участниците в семинара посрещнаха и презентацията на Стоянка Георгиева от РК-Бургас относно изграждането на позитивен публичен имидж на клубовете и действения им контакт с медиите. Тя акцентира върху необходимостта от професионално отношение, откритост и старание за постигане на повече прозрачност в дейността на Ротари клубовете и по-добра информираност относно поставените цели, очакваните ползи за обществото и конкретните им дейности.
Интересна и ползотворна беше и дискусията с модератор ПДГ Веселин Димитров (2018-19), свързана с темите на обучителния семинар, както и с други значими проблеми в ежедневната дейност. Всички участници имаха възможност да изложат своето виждане относно бъдещето на Ротарианския печат в България, възможностите за развитие на клубовете, повишаването на членския им състав и на ползите за общността от изпълнените проекти.
Уютната, класическа атмосфера на ямболския „Безистен“ и модерната мултимедийна среда създадоха отлични условия за пълноценна и творческа работа на делегатите на асамблеята, а виртуозното изпълнение на органистката Радосвета Хъркова със сигурност ще бъде един от впечатляващите моменти, който гостите на Ямбол ще пазят задълго в спомените си.

Изтегли файлове
»
»
»