РОТАРИАНСКА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ
Начало: 2020-03-23
Край: 2020-03-31

РОТАРИАНСКА ПОМОЩ ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ
Ротари клуб- Ямбол в своята дейност винаги е осъществявал инициативи, свързани със здравеопазването в града и насочени към ранната профилактика и превенция на заболяванията, както и към оптимизиране на диагностичните възможности на лечебните заведения.
В условията на епидемията то COVID-19 и в съответствие с новите предизвикателства пред здравеопазването, ротарианците дариха на „ДКЦ-1“ – Ямбол първите 300 маски, предназначени за лекарите, медицинските сестри, лаборантите и санитарите в поликлиниката. Те бяха доставени на 23.03.2020г. и предоставени на управителя на диагностично-консултативния център д-р Венцислав Славов.
На 31.03.2020г., Ротари клуб-Ямбол съвместно с дамите от Инер Уил клуб дариха 5 000 лв. на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Ямбол, предназначени за закупуване на реанимационно легло с оглед обособяването на нова структура в многопрофилната болница, която ще обслужва само болни от COVID-19 и остра дихателна недостатъчност, нуждаещи се от интензивно лечение. Дарението бе прието от ръководството на болницата в лицето на д-р Димитър Рунков и д-р Панайот Диманов с благодарност за навременната подкрепа на общите усилия за адекватна подготовка за справяне с кризисната ситуация.