Дарение на РК - Враца за МБАЛ"Хр. Ботев" - Враца
Начало: 2007-04-20
Дарение на РК - Враца за МБАЛ"Хр. Ботев" - Враца

НА 7-ми АПРИЛ ROTARY KLUB - ВРАЦА НАПРАВИ ДАРЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА
МБАЛ"Хр. Ботев" - ВРАЦА. БЯХА ДАРЕНИ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - ПРЕДПАЗНИ
ШЛЕМОВЕ - 30 бр. и 90 броя МАСКИ ЗА МНОГОКРАТНО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ВИСОК КЛАС -
С АКТИВЕН ВЪГЛЕН НА СТОЙНОСТ 1500 лв./СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА/.
ТАКА ЩЕ СПОМОГНЕМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА МЕДИЦИТЕ В БОРБАТА ИМ
ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАШЕТО ЗДРАВЕ В ТАЗИ ТЕЖКА ЗА ВСИЧКИ СИТУАЦИЯ.