2020_06_Пореден проект на Ротари клуб Сливен
Начало: 2020-06-26
Край: 2020-06-26
2020_06_Пореден проект на Ротари клуб Сливен

Ротари Клуб Сливен реализира втори проект за интерактивна стая за съвременно обучение.
След завършения подобен проект в ПГПЗЕ Захарий Стоянов през 2018г., днес Ротари Клуб Сливен, предаде и на ППМГ „Добри Чинтулов“ модерно оборудване за работа с иновативни технологии и нови методи и програми за обучение.
Оборудването включва интерактивна дъска, специализиран хардуер и образователен софтуер. За учителите, ще бъде осигурен и бърз обучителен курс за правилна работа с новите придобивки.
Общата стойност на проекта е 10 929 лв., а целта е да се подобри качеството на образователния процес чрез внедряване на съвременни иновативни форми на обучение.
С този проект, Ротарианците от града ни за пореден път демонстрират желание да предизвикат положителна промяна в начина на обучение на следващите поколения. Средствата бяха специално предназначени, за подпомагане усилията на учителите в града ни да предават учебния материал по един по-интересен и разбираем за новите поколения начин.
Членовете на Ротари Клуб Сливен са убедени, че с подобни проекти подпомагат издигането авторитета на модерния учител сред младите хора.
Службата в полза на младите поколения е един от стълбовете върху които се градят Ротарианските принципи. В Сливен младежките организации на Ротари Клуб Сливен – Интеракт и Ротаракт Клуб Сливен, обединяват достойни млади хора, които чрез своите проекти, заемат отрано силна гражданска позиция и достойно служат на обществото, превръщайки се в младите лидери от които градът ни има нужда.
Церемонията по предаването на оборудването бе удостоена от Кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев, който изказа благодарност към клуба за поредния успешен проект в град Сливен.

Изтегли файлове
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»