Сателитен Ротари Клуб Павликени Бяла Черква - Коледен бал
Начало: 2020-11-27
Край: 2020-11-27

Коледен бал на Сателитен Ротари клуб Павликени/Бяла черква.