Ловен турнир - РК Велико Търново
Начало: 2009-11-25

    Ротари клуб „Велико Търново” отправя настоящата покана към всички ротарианци, правоспособни ловци, и техните приятели за участие в организираните от нас два еднодневни ловни излета за дива свиня в Ловно стопанство „Болярка” Велико Търново на 25.11.2009  г. (сряда) и в Ловно стопанство „Лъгът” на 09.12.2009 г. (сряда).
Виж повече подробности.