Ротарианско тържество на Ротари клуб-В.Търново с тема "Плод за капка кръв"
Начало: 2019-11-14
Край: 2019-11-14
Ротарианско тържество на Ротари клуб-В.Търново с тема "Плод за капка кръв"

През настоящата ротарианска година ние, ротарианците, имаме мисията да свържем света, като заздравим приятелството си и чрез службата си - да създадем по-добри условия за нашите общности. Търсейки приемственост от една от най-важните каузи на Ротари интернешънъл по изкореняване на полиомиелита в настоящата Ротарианска година ние, от РК-Велико Търново, насочваме усилията си към заболяването, придобило характера на епидемия и засегнало 360 милиона души в света - диабета, изваждайки проекта "ПЛОД ЗА КАПКА КРЪВ".
Инициативата има за цел повишаване на квалификацията на лекарите и медицинските специалисти, заети в структурите на общинското здравеопазване при работа с деца, страдаши от диабет, както и измерване нивото на кръвната захар на 1200 деца от първи до трети клас в три училища в града.
На 14.11.2019 година, обявен от Световната здравна организация за Световен ден за борва с диабета, РК-В.Търново организира Ротарианско тържество в ресторанта на хотел Севастократор, имаще за цел събиране на средства, необходими за реализирането на проекта.