Йордан Георгиев
Начало: 2012-11-22
Край: 2012-11-22

Дистрикт-гуверньорите на ротарианските области 2482 и 2441 с инициатива за Конференция на мира на Балканите
В Силистра се проведе делова среща на дистрикт-гуверньорите д-р Атанас Атанасов и Раду Попеску, съответно тазгодишни ръководители на ротарианските области „България 2482” и „Румъния-Молдова 2441”. Тя бе инициирана от Ротари клуб – Силистра с президент 2012-2013 Евгени Георгиев. В срещата участваха и представители на клуба побратим от Кълъраш. Заедно с асистин..-дистрикт гевурньорите на двете страни от съответните зони. За „Зона 13” в България това е Ирена Бонева от Ротари клуб – Тутракан.
„Дойдох във Вашата страна, за да ви поканя в моята страна”, заяви на срещата г-н Попеску, който е ротарианец от Букурещ. Повод за неговата спонтанна декларация покана бе идеята на двамата геверньори да проведат първа по рода си Ротарианска конференция на мира с клубовете от страните по поречието на река Дунав, предимно от страните на Балканския полуостров. Ще бъде създадена организация тя да се състои на 17 май 2013 г. в Крайова, важен икономически и учебен център, и един от най-големите градове в Република Румъния. Там ще бъдат обсъдени съществуващите партньорства, както и ще бъдат положени основи на нови взаимодействия, вкл. и на базата на опита на работата в няколко пилотни дистрикта в Европа от общо 100 в системата на Ротари Интернешинъл.
„Нашият дистрикт вече е квалифициран по отношение на работата на Фондация „Ротари” във връзка с новата система, влизаща в действие от следващата ротарианска година”, обяви на румънския си колега д-р Атанасов. В северната ни съседка този процес тепърва предстои. Стана ясно също, че у нас сме готови и с превода на всички материали по темата, които са на разположение на клубовете благодарение на сайта на дистриктната област. Отчита се, че така ръководството й достига много бързо и близо до клубовете, като им улеснява работата. Румънците споделиха своя опит, а именно, че са създали Комитет за консултации към дискрикта, който прави анализ на проектите на клубовете и съдейства при подготовката им.
Двамата дистрикт-гуверньори са убедени, че различните зони на ротарианските дистрикти трябва да работят заедно по различни проекти. Те се договориха за съвместна дейност в няколко посоки: по линия за общи проекти в рамките на ротарианските общности, както и по програмите за трансгранично сътрудничество на ЕС, част от които е и т.нар Дунавска стратегия. Третата линия е увеличаване на възможностите за обмен на представители на Ротаракт и Интеракт. В Румъния има два международни лагера за общуване между млади хора, като предстои създаването и на още един.
При посещението си в Силистра д-р Атанас Атанасов проведе годишната си дистриктна среща с членовете на Ротари клуб и на Интерактклуб. Той обсъди възможностите за взаимодействие с тях и от страна на община Силистра и на област Силистра в лицето на кмета д-р Юлиян Найденов и на губернатора Николай Димов, с които също се срещна поотделно в знак на уважение към местните и държавните власти.
Йордан Георгиев, секретар на Ротари клуб - Силистра