Ротари Клуб Пловдив Обявява Конкурс за връчване на стипендии Наименование : Стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб "Пловдив" на името на Атанас Чаушев 2013-2014
Начало: 2013-06-21
Край: 2013-06-30
Ротари Клуб Пловдив Обявява Конкурс за връчване на стипендии Наименование : Стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб "Пловдив" на името на Атанас Чаушев 2013-2014

Условия на Конкурса

Ротари Клуб Пловдив Обявява Конкурс за връчване на стипендии
Наименование: Стипендии за талантливи деца, връчвани от Ротари Клуб "Пловдив" на името на Атанас Чаушев
Брой Стипендии: 3
Размер на всяка от стипендиите: 1200лв. годишно
Срок за предоставяне на стипендиите: 1юли 2013г.-30 юни 2014г.
Критерии, на които трябва да отговарят кандидатите:
-Възраст – деца и младежи, които са ученици и студенти
-Изяви на национално или международно ниво в областта на изкуствата и науката
-Успех в учебното заведение-отличен годишен успех за изминалата учебна година /поне отличен 5,50/
- не е задължително кандидата /семейството на кандидата/ да е в затруднено материално положение/, но това може да бъде взето предвид като предимство от Комисията по избор на кандидати.
Необходими документи за кандидатстване,които трябва да бъдат изпратени на електронна поща rotary@rotaryclubplovdiv.org до 25 юли 2013г.:
Автобиография с посочени телефони и адрес за връзка, мотивационно писмо, снимка, документи удостоверяващи изявите на кандидата, документ за отличен успех, препоръка от преподавател от учебното заведение на кандидата, документи за доходите и имуществото на кандидата и семейството му /настойниците му/, ако кандидата е в затруднено материално положение.
Допълнителна информация:
Със стипендианта се сключва споразумение,по силата на което той се задължава да отбелязва при своите изяви,че е стипендиант на Ротари Клуб "Пловдив", както и да споделя и спазва етичните правила,които са основа на ротарианството. Клубът се задължава да предоставя стипендията, без да му поставя неизпълними задачи, които биха попречили на развитието му. При рязко влошаване на постигнатите резултати на Стипендианта по време на периода на подпомагане, стипендията се прекратява.

"Ротари клуб Пловдив" се задължава да огласи в сайта си резултата от Конкурса, но не се обвързва със задължение: да уведомява кандидатите в хода на конкурса, да отговаря на писмата и телефонните обаждания на кандидатите, или да им връща каквито и да са документи.