Ротари клуб Горна Оряховица

Чартиран на:
10.12.2004
Спонсор клуб:
РК Габрово
Rotary ID:
67178
Среща:
 Понеделник, 18:00 ч.,
хотел-ресторант “Тиролия”
5100 Горна Оряховица, ул. Панайот Цвикев" 23
Уеб сайт:
http://gornaoriahovica.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Петър Йорданов Петров
Вицепрезидент: Венцислав Стоев
Секретар: Георги Димитров Караиванов
Церемониалмайстор: Иван Момъков
Касиер: Тодор Дамянов
Елект-президент: Грета Стоянова
Паст президент: Татяна Гавраилова Сотирова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Татяна Гавраилова Сотирова
Комисия за новите поколения: Иван Момъков
Комисия за членство: Милена Моянова - Тончева
Комисия за Фондация Ротари: Камен Коцев
Комисия за Професионална служба: Пламен Христов
Комисия за връзки с обществеността: Иван Момъков
Комисия за служба на общността: Георги Димитров Караиванов
Президент: Татяна Гавраилова Сотирова
Вицепрезидент: Петър Йорданов Петров
Секретар: Милена Моянова - Тончева
Церемониалмайстор: Иван Момъков
Касиер: Тодор Дамянов
Елект-президент: Петър Йорданов Петров
Паст президент: Татяна Гавраилова Сотирова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Георги Димитров Караиванов
Комисия за новите поколения: Камен Коцев
Комисия за членство: Петър Йорданов Петров
Комисия за Фондация Ротари: Татяна Гавраилова Сотирова
Комисия за Професионална служба: Грета Стоянова
Комисия за връзки с обществеността: Иван Момъков
Комисия за служба на общността: Румен Божанков
Президент: Татяна Гавраилова Сотирова
Вицепрезидент: Петър Йорданов Петров
Секретар: Милена Моянова - Тончева
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Тодор Косев
Паст президент: Пламен Христов
Президент: Пламен Христов
Вицепрезидент: Румен Божанков
Секретар: Петър Йорданов Петров
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Татяна Гавраилова Сотирова
Паст президент: Камен Коцев
Президент: Камен Коцев
Вицепрезидент: Пламен Христов
Секретар: Татяна Гавраилова Сотирова
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Пламен Христов
Паст президент: Иван Момъков
Президент: Иван Момъков
Вицепрезидент: Божанка Макавеева
Секретар: Пламен Христов
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Камен Коцев
Паст президент: Йордан Марчев
Президент: Йордан Марчев
Вицепрезидент: Иван Момъков
Секретар: Пламен Христов
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Иван Момъков
Паст президент: Камен Коцев
Президент: Камен Коцев
Вицепрезидент: Венцислав Стоев
Секретар: Грета Стоянова
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Йордан Марчев
Паст президент: Любомир Костурков
Президент: Любомир Костурков
Вицепрезидент: Венцислав Стоев
Секретар: Тодор Дамянов
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Камен Коцев
Президент: Георги Георгиев
Вицепрезидент: Венцислав Стоев
Секретар: Йордан Марчев
Церемониалмайстор: Пейчо Пейков
Касиер: Тодор Косев
Елект-президент: Любомир Костурков

Клубни новини