Ротари клуб Гоце Делчев

Чартиран на:
16.12.2008
Спонсор клуб:
РК Банско – Разлог
Rotary ID:
80993
Среща:
Понеделник 19:00 часа
Хотел - ресторант "Барото"
E – mail: rotaryclub_gd@abv.bg
Тел. Код + 395 751, пощ.код 2900
Уеб сайт:
https://www.facebook.com/rotary.g.delchev.7

Борд на клуба

Президент: Иван Луков
Вицепрезидент: Мария Джаджева
Секретар: Димитър Льотев
Церемониалмайстор: Стоян Бозаджиев
Касиер: Лиляна Боргато
Елект-президент: Мария Джаджева
Паст президент: Янка Телкиева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Стоян Стругов
Комисия за новите поколения: Янка Телкиева
Комисия за членство: Стоил Караилиев
Комисия за Фондация Ротари: Денислав Шенгов
Комисия за Професионална служба: Атанас Любенов Караиванов
Комисия за връзки с обществеността: Борислав Окманов
Комисия за служба на общността: Мария Герова
Президент: Янка Телкиева
Вицепрезидент: Иван Луков
Секретар: Денислав Шенгов
Церемониалмайстор: Вангел Хардалиев
Касиер: Атанас Любенов Караиванов
Елект-президент: Иван Луков
Паст президент: Ваня Бумбарова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Луков
Комисия за новите поколения: Никола Панчев
Комисия за членство: Стоил Караилиев
Комисия за Фондация Ротари: Денислав Шенгов
Комисия за Професионална служба: Мария Джаджева
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Боргато
Комисия за служба на общността: Мария Герова
Президент: Ваня Бумбарова
Секретар: Димитър Льотев
Касиер: Атанас Любенов Караиванов
Президент: Денислав Шенгов
Вицепрезидент: Ваня Бумбарова
Секретар: Иван Луков
Церемониалмайстор: Никола Панчев
Касиер: Автономка Кондева
Елект-президент: Ваня Бумбарова
Паст президент: Стоян Стругов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Стоян Вакареев
Комисия за новите поколения: Никола Панчев
Комисия за членство: Стоил Караилиев
Комисия за Фондация Ротари: Денислав Шенгов
Комисия за Професионална служба: Стоян Вакареев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Боргато
Комисия за служба на общността: Мария Герова
Президент: Стоян Стругов
Вицепрезидент: Денислав Шенгов
Секретар: Янка Телкиева
Касиер: Иван Луков
Елект-президент: Денислав Шенгов
Паст президент: Мария Герова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Мария Герова
Комисия за новите поколения: Никола Панчев
Комисия за членство: Стоил Караилиев
Комисия за Фондация Ротари: Денислав Шенгов
Комисия за Професионална служба: Стоян Вакареев
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Боргато
Комисия за служба на общността: Мария Герова
Президент: Мария Герова
Вицепрезидент: Стоян Стругов
Секретар: Ваня Бумбарова
Церемониалмайстор: Борислав Окманов
Касиер: Янка Телкиева
Паст президент: Стоян Бозаджиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Никола Панчев
Комисия за членство: Стоил Караилиев
Комисия за Фондация Ротари: Денислав Шенгов
Комисия за връзки с обществеността: Лиляна Боргато
Президент: Стоян Бозаджиев
Вицепрезидент: Мария Герова
Секретар: Мария Джаджева
Церемониалмайстор: Янка Телкиева
Касиер: Мария Герова
Елект-президент: Стоян Стругов
Паст президент: Лиляна Боргато
Президент: Лиляна Боргато
Вицепрезидент: Стоян Бозаджиев
Секретар: Денислав Шенгов
Церемониалмайстор: Марияна Балтаджиева
Касиер: Автономка Кондева
Елект-президент: Стоян Бозаджиев
Паст президент: Стоян Вакареев
Президент: Стоян Вакареев
Секретар: Стоян Стругов
Церемониалмайстор: Борислав Окманов
Касиер: Мария Герова
Елект-президент: Лиляна Боргато
Паст президент: Ангел Попов
Президент: Ангел Попов
Вицепрезидент: Стоян Вакареев
Секретар: Ваня Бумбарова
Церемониалмайстор: Христина Гъндева
Елект-президент: Стоян Вакареев
Секретар: Янка Телкиева
Елект-президент: Ангел Попов
Паст президент: Стоил Караилиев
Президент: Стоил Караилиев
Президент: Стоил Караилиев

Клубни новини
Клубни събития

Още събития