Ротари клуб Пазарджик

Чартиран на:
06.12.1994
Спонсор клуб:
РК Пловдив
Rotary ID:
30479
Среща:
сряда, 19.00 ч.
ресторант „Тракия“, пл. „Възраждане“ № 2
Уеб сайт:
http://pazardjik.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Емил Йончев
Вицепрезидент: Александър Чалъков
Секретар: Христо Герасимов
Церемониалмайстор: Емилия Стоянова Калоферова
Касиер: Китан Китев
Елект-президент: Александър Чалъков
Паст президент: Тодор Атанасов
Президент: Тодор Атанасов
Секретар: Петър Христов
Президент: Роман Цветанов Цветков
Вицепрезидент: Тодор Атанасов
Секретар: Китан Китев
Церемониалмайстор: Емилия Стоянова Калоферова
Касиер: Димитър Коприщенов
Елект-президент: Тодор Атанасов
Паст президент: Петър Стоименов Спасов
Президент: Петър Стоименов Спасов
Вицепрезидент: Роман Цветанов Цветков
Секретар: Александър Чалъков
Церемониалмайстор: Андриан Анастасов
Касиер: Димитър Трифонов
Елект-президент: Роман Цветанов Цветков
Паст президент: Станимир Стайков
Президент: Станимир Стайков
Вицепрезидент: Петър Стоименов Спасов
Секретар: Николай Дойчинов
Церемониалмайстор: Емилия Стоянова Калоферова
Касиер: Александър Чалъков
Елект-президент: Петър Стоименов Спасов
Паст президент: Емил Апостолов
Президент: Емил Апостолов
Вицепрезидент: Станимир Стайков
Секретар: Петър Христов
Церемониалмайстор: Роман Цветанов Цветков
Касиер: Петър Стоименов Спасов
Елект-президент: Станимир Стайков
Паст президент: Лиляна Стоилова
Президент: Лиляна Стоилова
Вицепрезидент: Емил Апостолов
Секретар: Петър Христов
Церемониалмайстор: Роман Цветанов Цветков
Касиер: Тодор Атанасов
Елект-президент: Емил Апостолов
Секретар: Петър Стоименов Спасов
Церемониалмайстор: Румен Цонев
Касиер: Тодор Атанасов
Церемониалмайстор: Китан Китев
Секретар: Тодор Атанасов
Церемониалмайстор: Китан Китев
Президент: Нина Лискова
Секретар: Тодор Атанасов
Касиер: Емил Апостолов

Клубни новини