Ротари клуб Берковица

Чартиран на:
17.08.2004
Спонсор клуб:
РК Монтана
Rotary ID:
66276
Среща:
Сряда, 20:00 часа; р-т “Воденицата”
E-mail: rotary_berk@abv.bg
Тел. код: 0953 88 505
Уеб сайт:
http://www.rotary-berkovitsa.org
https://www.rotary-berkovitsa.org/

Борд на клуба

Президент: Иван Димитров
Вицепрезидент: Томислав Найденов Филипов
Секретар: Елена Петрова
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Иван Веселинов PHF+
Елект-президент: Томислав Найденов Филипов
Паст президент: Георги Коларов
Президент: Георги Коларов
Вицепрезидент: Иван Димитров
Секретар: Георги Горанов PHF
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Арсен Атанасов
Елект-президент: Иван Димитров
Паст президент: Кирил Рангелов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Иван Веселинов PHF+
Комисия за членство: Елена Петрова
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димитров
Комисия за връзки с обществеността: Валентин Стоянов Стоянов
Комисия за служба на общността: Кирил Рангелов
Президент: Кирил Рангелов
Вицепрезидент: Георги Коларов
Секретар: Томислав Найденов Филипов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Иван Димитров
Елект-президент: Георги Коларов
Паст президент: Валентин Стоянов Стоянов
Президент: Валентин Стоянов Стоянов
Вицепрезидент: Кирил Рангелов
Секретар: Иван Димитров
Церемониалмайстор: Ради Цветанов Иванов PHF+
Касиер: Георги Коларов
Елект-президент: Кирил Рангелов
Паст президент: Елена Петрова

Клубни комисии

Комисия за членство: Станимир Георгиев PHF
Комисия за Фондация Ротари: Ради Цветанов Иванов PHF+
Комисия за Професионална служба: Стоян Ангелов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Горанов PHF
Президент: Елена Петрова
Вицепрезидент: Валентин Стоянов Стоянов
Секретар: Ради Цветанов Иванов PHF+
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Д-р Иван Минчев PHF
Елект-президент: Валентин Стоянов Стоянов
Паст президент: Д-р Иван Минчев PHF

Клубни комисии

Комисия за членство: Стоян Ангелов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Ради Цветанов Иванов PHF+
Комисия за Професионална служба: Станимир Георгиев PHF
Комисия за връзки с обществеността: Георги Горанов PHF
Президент: Д-р Иван Минчев PHF
Вицепрезидент: Елена Петрова
Секретар: Ради Цветанов Иванов PHF+
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Стоян Ангелов PHF
Елект-президент: Елена Петрова
Паст президент: Огнян Каменов
Президент: Огнян Каменов
Вицепрезидент: Георги Горанов PHF
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Паст президент: Георги Горанов PHF
Президент: Георги Горанов PHF
Вицепрезидент: Огнян Каменов
Церемониалмайстор: Станимир Георгиев PHF
Касиер: Кирил Рангелов
Елект-президент: Огнян Каменов
Паст президент: Стоян Ангелов PHF
Президент: Стоян Ангелов PHF
Вицепрезидент: Георги Горанов PHF
Секретар: Огнян Каменов
Церемониалмайстор: Иван Веселинов PHF+
Касиер: Ради Цветанов Иванов PHF+
Елект-президент: Георги Горанов PHF
Паст президент: Станимир Георгиев PHF
Президент: Станимир Георгиев PHF
Вицепрезидент: Стоян Ангелов PHF
Секретар: Елена Петрова
Касиер: Ради Цветанов Иванов PHF+
Елект-президент: Стоян Ангелов PHF
Паст президент: Ради Цветанов Иванов PHF+


Клубни новини
Клубни събития

Още събития