Ротари клуб Попово

Чартиран на:
22.03.2002
Спонсор клуб:
РК Русе
Rotary ID:
57787
Среща:
Вторник,
зимно/лятно часово време 18.00/ 19.00 ч.
Хотел-ресторант “Попово Инн”,
Попово, ул.“Кирил и Методи”6
Уеб сайт:
http://popovo.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Николай Савов Колев
Секретар: Диана Димитрова
Церемониалмайстор: Венцислав Атанасов
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Станимир Бужев
Паст президент: Теодор Тодоров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Найден Иванов
Комисия за новите поколения: Нестор Несторов
Комисия за членство: Тодор Тодоров
Комисия за Фондация Ротари: Нели Стойчева
Комисия за Професионална служба: Юлиян Йорданов
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Трифонов
Комисия за служба на общността: Николай Савов Колев
Президент: Теодор Тодоров
Секретар: Диана Димитрова
Церемониалмайстор: Венцислав Атанасов
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Николай Савов Колев
Паст президент: Диана Димитрова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Найден Иванов
Комисия за новите поколения: Нестор Несторов
Комисия за членство: Теодор Тодоров
Комисия за Фондация Ротари: Нели Стойчева
Комисия за Професионална служба: Юлиян Йорданов
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Трифонов
Комисия за служба на общността: Николай Савов Колев
Президент: Диана Димитрова
Секретар: Теодор Тодоров
Президент: Нели Стойчева
Секретар: Диана Димитрова
Елект-президент: Диана Димитрова
Паст президент: Боян Бобев
Президент: Боян Бобев
Вицепрезидент: Цанко Димитров
Секретар: Диана Димитрова
Церемониалмайстор: Венцислав Атанасов
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Нели Стойчева
Паст президент: Христо Дюкенджиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Цанко Димитров
Комисия за членство: Христо Дюкенджиев
Комисия за Фондация Ротари: Нели Стойчева
Комисия за Професионална служба: Боян Бобев
Комисия за връзки с обществеността: Пламен Трифонов
Президент: Христо Дюкенджиев
Вицепрезидент: Венцислав Атанасов
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Елект-президент: Боян Бобев
Паст президент: Цанко Димитров
Президент: Цанко Димитров
Вицепрезидент: Христо Дюкенджиев
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Паст президент: Венцислав Атанасов
Президент: Венцислав Атанасов
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Нели Стойчева
Секретар: Диана Димитрова
Касиер: Венцислав Атанасов
Елект-президент: Венцислав Атанасов
Паст президент: Юлиян Йорданов
Президент: Юлиян Йорданов
Касиер: Венцислав Атанасов
Касиер: Венцислав Атанасов

Клубни проекти

Клубни новини