Ротари клуб Разград

Чартиран на:
30.06.2006
Спонсор клуб:
РК Шумен
Rotary ID:
73598
Среща:

Понеделник, 18:00 ч.,Хотел -ресторант “Лес”

0888230625, s_bojanova@yahoo.com

Уеб сайт:
http://razgrad.rotarydistrict2482.org

Борд на клуба

Президент: Валентин Вълков
Вицепрезидент: Кремена Петрова
Секретар: Цветелина Ботева
Церемониалмайстор: Стефка Йорданова
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Кремена Петрова
Паст президент: Стефка Божанова

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Петко Петков
Комисия за членство: Васил Петров
Комисия за Фондация Ротари: Станка Дамянова проф. д.н.
Комисия за връзки с обществеността: Станка Дамянова проф. д.н.
Комисия за служба на общността: Симеон Симеонов
Президент: Стефка Божанова
Вицепрезидент: Валентин Вълков
Секретар: Цветелина Ботева
Церемониалмайстор: Стефка Йорданова
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Валентин Вълков
Паст президент: Янко Киров

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Петко Петков
Комисия за членство: Васил Петров
Комисия за Фондация Ротари: Станка Дамянова проф. д.н.
Комисия за Професионална служба: Стойчо Стоев
Комисия за връзки с обществеността: Станка Дамянова проф. д.н.
Комисия за служба на общността: Огнян Хинов
Президент: Янко Киров
Вицепрезидент: Стефка Божанова
Секретар: Симеон Симеонов
Церемониалмайстор: Стефка Йорданова
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Стефка Божанова
Паст президент: Панайот Узунов
Президент: Панайот Узунов
Вицепрезидент: Янко Киров
Секретар: Симеон Симеонов
Церемониалмайстор: Стефка Йорданова
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Янко Киров
Паст президент: Стойчо Стоев
Президент: Стойчо Стоев
Вицепрезидент: Панайот Узунов
Секретар: Даниел Цветков
Церемониалмайстор: Стефка Йорданова
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Панайот Узунов
Паст президент: Недьо Минков
Президент: Недьо Минков
Вицепрезидент: Стойчо Стоев
Секретар: Даниел Цветков
Церемониалмайстор: Стойчо Стоев
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Стойчо Стоев
Паст президент: Симеон Симеонов
Президент: Симеон Симеонов
Вицепрезидент: Симеон Симеонов
Секретар: Даниел Цветков
Церемониалмайстор: Стойчо Стоев
Касиер: Кремена Петрова
Елект-президент: Симеон Симеонов
Паст президент: Теменуга Газдова
Президент: Теменуга Газдова
Секретар: Симеон Симеонов
Церемониалмайстор: Стойчо Стоев
Касиер: Панайот Узунов
Паст президент: Васил Петров
Президент: Васил Петров
Секретар: Симеон Симеонов
Елект-президент: Теменуга Газдова
Президент: Петко Петков
Вицепрезидент: Васил Петров
Секретар: Стефка Божанова
Касиер: Янко Киров
Елект-президент: Васил Петров
Вицепрезидент: Петко Петков
Секретар: Симеон Симеонов
Касиер: Панайот Узунов
Елект-президент: Петко Петков
Президент: Светлозар Караджов
Секретар: Симеон Симеонов
Касиер: Панайот Узунов
Президент: Тихомир Димитров
Вицепрезидент: Светлозар Караджов
Секретар: Симеон Симеонов
Касиер: Панайот Узунов
Елект-президент: Светлозар Караджов
Президент: Огнян Хинов
Вицепрезидент: Тихомир Димитров
Секретар: Симеон Симеонов
Касиер: Панайот Узунов
Елект-президент: Тихомир Димитров


Клубни новини