Ротари клуб Сливен

Чартиран на:
01.04.1999
Спонсор клуб:
Ротари клуб Бургас
Rotary ID:
51947
Среща:

Понеделник, 18.00 ч.

Хотел “ Парк Централ “
бул.Цар Освободител 6

Т : 00 359 888 88 06 60
Е-mail : rotaryclub.sliven@gmail.com


 

Уеб сайт:
http://www.rotary-bulgaria.org/клуб/61/Сливен
Спонсор на : РК Нова Загора
                       Интеракт клуб Сливен.

Борд на клуба

Президент: Недко Недев
Вицепрезидент: Антон Томчев PHF+1
Секретар: Христо Трънчев PHF
Церемониалмайстор: Николай Куршумов
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Димчо Ненов
Паст президент: Митко Митев

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Димчо Ненов
Комисия за новите поколения: Христо Трънчев PHF
Комисия за членство: Петър Стоянов PHF
Комисия за Фондация Ротари: Христо Стефанов Стоянов
Комисия за Професионална служба: Пейо Пеев PHF+2
Комисия за връзки с обществеността: Росен Станев
Комисия за служба на общността: Минчо Афузов
Президент: Митко Митев
Вицепрезидент: Минчо Афузов
Секретар: Христо Трънчев PHF
Церемониалмайстор: Ангел Ангелов PHF
Касиер: Стефан Гигов
Елект-президент: Недко Недев
Паст президент: Минчо Афузов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христо Стефанов Стоянов
Комисия за новите поколения: Христо Трънчев PHF
Комисия за членство: Антон Томчев PHF+1
Комисия за Фондация Ротари: Недко Недев
Комисия за Професионална служба: Петър Стоянов PHF
Комисия за връзки с обществеността: Росен Станев
Комисия за служба на общността: Димчо Ненов
Президент: Минчо Афузов
Секретар: Николай Куршумов
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Митко Митев
Паст президент: Христо Стефанов Стоянов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Христо Стефанов Стоянов
Комисия за членство: Христо Стефанов Стоянов
Комисия за Фондация Ротари: Христо Трънчев PHF
Комисия за Професионална служба: Боян Баев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Томчев PHF+1
Президент: Христо Стефанов Стоянов
Секретар: Минчо Афузов
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Минчо Афузов
Паст президент: Христо Трънчев PHF

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Боян Баев
Комисия за Фондация Ротари: Митко Митев
Комисия за връзки с обществеността: Антон Томчев PHF+1
Комисия за служба на общността: Минчо Афузов
Президент: Христо Трънчев PHF
Вицепрезидент: Боян Баев
Секретар: Христо Стефанов Стоянов
Церемониалмайстор: Минчо Афузов
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Христо Стефанов Стоянов
Секретар: Христо Трънчев PHF
Церемониалмайстор: Христо Стефанов Стоянов
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Христо Трънчев PHF
Паст президент: Петър Стоянов PHF
Президент: Петър Стоянов PHF
Церемониалмайстор: Христо Трънчев PHF
Касиер: Митко Митев
Паст президент: Кети Бозукова-Пеева PHF+1
Президент: Кети Бозукова-Пеева PHF+1
Вицепрезидент: Антон Томчев PHF+1
Секретар: Петър Стоянов PHF
Касиер: Митко Митев
Елект-президент: Петър Стоянов PHF
Паст президент: Антон Томчев PHF+1
Президент: Антон Томчев PHF+1
Секретар: Кети Бозукова-Пеева PHF+1
Церемониалмайстор: Петър Стоянов PHF
Вицепрезидент: Пейо Пеев PHF+2
Секретар: Антон Томчев PHF+1
Елект-президент: Антон Томчев PHF+1
Паст президент: Пейо Пеев PHF+2

Клубни новини

Още новини