Ротари клуб Пловдив Интърнешънъл

Чартиран на:
Спонсор клуб:
без
Rotary ID:
88975
Среща:
Сряда, 19 часа;
хотел "Рамада"
Уеб сайт:
www.rc-pi.org

Борд на клуба

Президент: Ангел Ангелов
Вицепрезидент: Венцислав Георгиев
Секретар: Димитър Пазарджиклиев
Церемониалмайстор: Теодора Вълканска
Касиер: Венелин Кадиев
Паст президент: Теодора Вълканска

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Теодора Вълканска
Комисия за членство: Уили Баптист
Комисия за Фондация Ротари: Светослав Иванов Фъсов
Президент: Теодора Вълканска
Вицепрезидент: Александър Петков
Секретар: Андреас Майер
Церемониалмайстор: Калоян Калчев
Касиер: Венелин Кадиев
Елект-президент: Анджела Пулейо
Паст президент: Никола Длъгманов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Никола Длъгманов
Комисия за новите поколения: Ангел Ангелов
Комисия за членство: Ангел Ангелов
Комисия за Професионална служба: Петър Керин
Комисия за връзки с обществеността: Теодора Вълканска
Комисия за служба на общността: Петър Керин
Президент: Никола Длъгманов
Вицепрезидент: Христо Иванов
Секретар: Теодора Вълканска
Церемониалмайстор: Калоян Калчев
Касиер: Александър Петков
Елект-президент: Теодора Вълканска
Паст президент: Димитър Пазарджиклиев

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Теодора Вълканска
Комисия за членство: Ангел Ангелов
Президент: Димитър Пазарджиклиев
Вицепрезидент: Ангел Ангелов
Секретар: Яна Желязкова
Касиер: Александър Петков
Елект-президент: Никола Длъгманов


Клубни новини