Ротари клуб София Некстум е-клуб

Чартиран на:
14.02.2018
Спонсор клуб:
София-Витоша
Rotary ID:
89854
Среща:
Седмична среща на клуба:
  • всеки втори и четвърти четвъртк на месеца
  • на живо във фирма Арбилис, бул. "П. Евтимий" 19а
  • телеконферентно - през сайта на клуба
Уеб сайт:
https://www.rc-sn.org/
Информация подробна за клуб

Борд на клуба

Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Вицепрезидент: Олег Следов
Секретар: Наталия Касаджик
Церемониалмайстор: Лидия Стойкова-Чорбанова
Касиер: Велизар Кирилов
Елект-президент: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Росица Панайотова
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Вицепрезидент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Церемониалмайстор: Александър Кобаков PHF

Клубни комисии

Комисия за Професионална служба: Александър Кобаков PHF
Паст президент: Иван Батаклиев PHF+4
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4

Клубни комисии

Комисия за членство: Христина Джундрекова PHF
Комисия за Професионална служба: Христина Джундрекова PHF
Комисия за връзки с обществеността: Александър Кобаков PHF
Президент: Иван Батаклиев PHF+4
Секретар: Александър Кобаков PHF
Церемониалмайстор: Александър Кобаков PHF
Елект-президент: Иван Батаклиев PHF+4
Церемониалмайстор: Иван Батаклиев PHF+4
Паст президент: Христина Джундрекова PHF
Президент: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Христина Джундрекова PHF
Паст президент: Иларио Астинов PHF+4
Президент: Иларио Астинов PHF+4
Секретар: Христина Джундрекова PHF
Елект-президент: Иларио Астинов PHF+4