Подготовка на клубовете от Зона 10
Дата: 20.06.2024

На 20.06.2024 г. се проведе първата среща на Зона 10 за подготовка на Новата ротарианска година.

Асистент ДГ Милко Милков, организира Обща среща на Президентите и секретарите на клубовете от Зона 10, която се състоя в гр. Харманли в топла приятелска атмосфера. По време на вечерята, бяха презентирани най-важните условия за една успешна ротарианска година. Бяха обсъдени инструментите с които Клубовете да постигат по-добри резултати и добрите практики използвани от всеки един клуб. Вечерята завърши с пожелания за успешна работа на клубовете и обещание за още много общи срещи с цел обединяване и постигане на по-добри резултати и много бъдещи съвместни проекти на клубовете от Зона 10.