АДГ Пламен Цветков представя Зона 13
Дата: 04.02.2016Зона 13 включва ”РК Русе , РК Силистра, РК Русе – Дунав и РК Тутракан, в които членуват общо 78 ротарианци. Дамите са 6. Четирима са почетните членове на клубовете. До края на ротарианската година се подготвя привличането още 8 ротарианци, сред които да преобладават жените
Всеки от клубовете, воден от нуждите на своята общност осъществява своите проекти.

Клубовете в зоната активно работят за развитие на членството. През последните седмици към нас се присъединиха нови ротарианци в РК Русе – Дунав, РК Русе и РК Силистра.
Клубна асамблея по прием на 2 нови членове в РК „Русе – Дунав”:
                       


На снимките: Новите ни приятели Генади Георгиев и Андрей Димитров, получават значки от Председателя на Комитета за Ротарианско приятелство Ирена Бонева

Новите ротарианци са доказани професионалисти в своите области. Генади Георгиев работи в сферата на производството на съоръжения и изграждане на детски площадки. Андрей Димитров работи в сферата на туризма.  И двамата са семейни, като Генади има двама сина. Като нови членове на РК „Русе – Дунав” имат амбицията да допринесат за осъществяването на мисията на клуба – „Подпомагане на подрастващите от Русе” .
Новоприетите членове имаха честта да положат своите клетви като ротарианци, в присъствието на всички Дистриктни офицери от Зона 13 , Президентите и Секретарите от зоната, както и Президентите на Ротаракт и Интеракт в Русе.                                                         
На снимките: Офицерите от Зона 13   заедно с клубните президенти и секретари на клубна асамблея в Русе


Клубовете в зоната имат утвърдена традиция в работата с Фондация Ротари. Предвидените за тази година вноски към фондацията са в  размер на  6200 $. Към 31.12.2015 г направените вноски във фондация „Ротари“ са в размер на  3000 долара.

На клубни асамблеи бяха връчени награди PHF на трима ротарианци


                 
На снимката: Владимир Колев от РК „Русе- Дунав” получава от АГ Пламен Цветков PHF +4  

На снимката: Красимир Вълчев  от РК „Русе- Дунав” ” получава от АГ Пламен Цветков PHF +1Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - "Спомоществовател на образованието"
» Международно сътрудничество РК Добрич - РК Измаил
» Ротари клуб – Разград, съорганизатор на конференцията „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II”
» ДГ Митко Минев в Ротари клуб Провадия
» 4 месеца след началото на ротарианската година 74 процента от целите посочени от клубовете за фонда EndPolio са изпълнени
» Послание на ДГ Митко Минев за м.ноември 2019
» Ротари Клуб Харманли, проведе официална среща с Ротари Клуб Нингбо, Китай
» Три подготвителнни семинара - три невероятни събития във Варна, София и Ямбол
» Списанията на Ротари – България 1933-1941
» Вечер на печените кестени и младото вино