Среща на ДГ Митко Минев с Ротари клуб Горна Кюстендил, 10 юли 2019 г
Начало » РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА. Галерия за ротарианската 2019-2020 г. » Среща на ДГ Митко Минев с Ротари клуб Горна Кюстендил, 10 юли 2019 г

На 10.юли се проведе среща на ДГ Митко Минев с членовете на РК Кюстендил. На срещата присъства и АДГ на Зона 3 Людмил Бързанова.ДГ изнесе лекция на тема “Ротари свързва света” Бяха обсъдени възможности и идеи за кандидатстване на проекти от дистриктен Грант в областта на образованието.