Разширено заседание на Изпълнителния комитет на Дистрикт 2482 на 02-04.08 в гр. Банско
Начало » РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА. Галерия за ротарианската 2019-2020 г. » Разширено заседание на Изпълнителния комитет на Дистрикт 2482 на 02-04.08 в гр. Банско

От 2 до 4 август в Банско се проведе среща и разширено заседание на Изпълнителния комитет на Дистрикт 2482. В него взеха участие Дистрикт гуверньорът, ДГЕлект и ДГНомини, ПДГ Димитър Димитров, председателите на 4-те основни комитета в Дистрикта, председателят на Финансовия комитет, Секретарят на дистрикта и разбира се Ректорът на дистриктната ротарианска Академия. 
Заседанието беше в 3 сесии - около работни 10 часа. З пръв път се провежда в този формат.

В основата бяха обсъждане и приемане на план за работата в дистрикта по изпълнение на поставените цели от РИ за Ротарианската 2019-2020 год.; Обсъждане на стратегически план за работа в дистрикта за следващите пет години съобразно стратегическия план на РИ - приоритети, цели, таргети; Изработване на комуникационна стратегия на Дистрикта и други.

Главният герой беше ДГЕ Илиян Николов с трите предварителни ПЕТС, които този път наричаме Асамблеи. Определиха се основните теми, поставиха се задачи. Нещо добавихме, нещо премахнахме. Както се казва: планът е нищо, процесът на планиране е всичко. 

Вечерта в събота премина в приятелска раздумка, в която кулинарни умения демонстрираха всички мъже, чийто ротариански сан носи ДГ в наименованието. Отбеляза се, че всъщност дамското присъствие в Дистриктния екип е повече от сериозно, т.к. на 4 дами са поверени 4-те големи Дистриктни комитета - Фондацията, Членството,  Младите, Публичен имидж.  Безкрайни благодарности на ПП Айше Медарова от РК Банско, която за пореден път се представи като блестяща и енергична домакиня. Това, че формата на този тип срещи е подходяща за нашата организация се доказа с това, че РК Габрово бяха подходили по аналогичен начин на Шипка.

В кратката пауза в събота по обяд, в която се изля проливен дъжд и бяхме свидетели на лудостта на вятъра по поречието на Глазне, се връчиха наградите на Най-добрите Голфъри.

В Неделя част от присъстващите разгледаха великолепната изложба, която Люси Бързанова от РК Самоков организира като част от Банско Джаз Фест.