ПЕТС ДИСТРИКТ 2482 - ОТМЕНЕН. ОЧАКВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Начало: 2020-03-28
Край: 2020-03-29

Пловдив, х-л Империал

Изтегли файлове
» Ръководство Секретари
» Меморандум
» Помощни материали за GMS
» Покана за ПЕТС 2020
» Покана за GMS
» ТЕСТ
» Ръководство за президенти на клубове 2019-2022 г.