Ротари клуб Каварна

Чартиран на:
18.01.2005
Спонсор клуб:
РК София-Витоша
Rotary ID:
67674
Среща:
Понеделник, 18:00 часа
Сити център-  Каварна
ул.“България“
Уеб сайт:
http://www.rotary-kavarna.com
Рожден ден - 18.01-2015 - 10 години от чартирането на клуба

Борд на клуба

Президент: Емил Яков
Вицепрезидент: Веселин Влаев
Секретар: Десислава Гичева
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Галина Кралева
Елект-президент: Даниел Похомов
Паст президент: Емил Алексиев

Клубни комисии

Комисия за членство: Емил Алексиев
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов
Комисия за Професионална служба: Галина Кралева
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Комисия за служба на общността: Веселин Влаев
Президент: Емил Алексиев
Вицепрезидент: Росен Димов
Секретар: Десислава Гичева
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Галина Кралева
Елект-президент: Емил Яков
Паст президент: Росен Димов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов
Комисия за членство: Десислава Гичева
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Комисия за служба на общността: Росен Димов
Президент: Росен Димов
Вицепрезидент: Веселин Влаев
Секретар: Десислава Гичева
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Емил Алексиев
Паст президент: Цветан Иванов Иванов

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Веселин Влаев
Комисия за новите поколения: Цветан Иванов Иванов
Комисия за членство: Десислава Гичева
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов
Комисия за Професионална служба: Нона Велана
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Комисия за служба на общността: Иван Димов
Президент: Цветан Иванов Иванов
Вицепрезидент: Даниел Похомов
Секретар: Елица Александрова
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Росен Димов
Паст президент: Галина Кралева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов
Комисия за новите поколения: Галина Кралева
Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Даниел Похомов
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Комисия за служба на общността: Нона Велана
Президент: Галина Кралева
Вицепрезидент: Николай Николов
Секретар: Росен Димов
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Цветан Иванов Иванов
Паст президент: Десислава Гичева

Клубни комисии

Комисия за клубна служба: Росен Димов
Комисия за новите поколения: Галина Кралева
Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Президент: Десислава Гичева
Вицепрезидент: Веселин Влаев
Секретар: Цветан Иванов Иванов
Церемониалмайстор: Даниел Похомов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Галина Кралева
Паст президент: Даниел Похомов

Клубни комисии

Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Иван Димов
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Президент: Даниел Похомов
Секретар: Галина Кралева
Церемониалмайстор: Цветан Иванов Иванов
Касиер: Емил Пенчев
Елект-президент: Десислава Гичева

Клубни комисии

Комисия за членство: Николай Николов
Комисия за Фондация Ротари: Галина Кралева
Комисия за Професионална служба: Веселин Влаев
Комисия за връзки с обществеността: Ошнут Алиев
Секретар: Иван Пенков
Церемониалмайстор: Емил Пенчев
Паст президент: Иван Димов
Президент: Иван Димов
Паст президент: Ошнут Алиев
Президент: Ошнут Алиев
Вицепрезидент: Иван Димов
Елект-президент: Иван Димов
Паст президент: Веселин Влаев
Президент: Веселин Влаев
Вицепрезидент: Ошнут Алиев
Секретар: Иван Димов
Елект-президент: Ошнут Алиев
Вицепрезидент: Веселин Влаев
Секретар: Росен Димов
Касиер: Иван Димов
Елект-президент: Веселин Влаев
Церемониалмайстор: Иван Димов
Касиер: Росен Димов
Церемониалмайстор: Росен Димов
Церемониалмайстор: Веселин Влаев
Президент: Николай Николов
Президент: Продан Георгиев
Елект-президент: Николай Николов


Клубни новини

Още новини

Клубни събития

Още събития