Ротари клуб София-Интернешънъл

Чартиран на:
11.01.2005
Спонсор клуб:
РК София-Тангра
Rotary ID:
67581
Среща:
Сряда 18:45 часа
Хилтън София
бул. "България" № 1
София 1421
Уеб сайт:
http://www.rc-si.org

Борд на клуба

Президент: Марк Бузи
Секретар: Йордан Дуков
Церемониалмайстор: Румен Русинов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Христина Малчевска
Паст президент: Пламен Кертев

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Ани Христова
Комисия за връзки с обществеността: Енрико Репуц
Президент: Пламен Кертев
Секретар: Христина Малчевска
Церемониалмайстор: Светозар Шкутов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Марк Бузи
Паст президент: Енрико Репуц

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Ани Христова
Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Марк Бузи
Президент: Енрико Репуц
Секретар: Румен Русинов
Церемониалмайстор: Светозар Шкутов
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Пламен Кертев
Паст президент: Ани Христова

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Марк Бузи
Президент: Ани Христова
Секретар: Пламен Кертев
Церемониалмайстор: Тони Рипли
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Енрико Репуц
Паст президент: Хорст Щюер

Клубни комисии

Комисия за членство: Йорг Шенк
Комисия за Фондация Ротари: Славена Савкова
Президент: Хорст Щюер
Секретар: Ани Христова
Церемониалмайстор: Пламен Кертев
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Ани Христова
Паст президент: Йорг Шенк

Клубни комисии

Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска
Президент: Йорг Шенк
Секретар: Илиан Маджаров
Церемониалмайстор: Ани Христова
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Хорст Щюер
Паст президент: Радка Стаменова

Клубни комисии

Комисия за новите поколения: Славена Савкова
Комисия за членство: Йорген Атке
Комисия за Фондация Ротари: Христина Малчевска
Комисия за Професионална служба: Пламен Лазаров
Президент: Радка Стаменова
Вицепрезидент: Андерс Нилсен
Секретар: Михаил Сугарев
Церемониалмайстор: Ани Христова
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Йорг Шенк
Паст президент: Михаил Сугарев
Президент: Михаил Сугарев
Вицепрезидент: Йорг Шенк
Секретар: Пламен Лазаров
Елект-президент: Радка Стаменова
Паст президент: Ханс Промбергер
Президент: Ханс Промбергер
Вицепрезидент: Снежана Дончева
Секретар: Михаил Сугарев
Касиер: Пламен Лазаров
Елект-президент: Михаил Сугарев
Паст президент: Пламен Лазаров
Президент: Пламен Лазаров
Елект-президент: Ханс Промбергер
Елект-президент: Пламен Лазаров
Паст президент: Стамен Тасев
Президент: Стамен Тасев
Паст президент: Ханс Промбергер
Президент: Ханс Промбергер
Елект-президент: Стамен Тасев
Елект-президент: Ханс Промбергер


Клубни новини
Клубни събития

Още събития