Послание на ДГ Митко Минев за м.юли 2019
Дата: 01.07.2019

РОТАРИ изгражда връзките, чрез които хората се обединят и предприемат значими действия, създават промяна в дългосрочен план – по целия свят, в нашите общности и в самите нас!

Здравейте, ротариански приятели!

По силата на Вашия избор се намирам на позицията Гуверньор на Дистрикт 2482 – България за ротарианската 2019-2020 година. Това, освен признание за службата ми през последните петнадесет години, е доверие и огромна отговорност.

Благодаря на Вас, на Вашите президенти и секретари, клубни офицери и на Дистриктния екип, че ще споделим тази отговорност и през тази година ще служим заедно!

Приятели, светът днес не е същият, какъвто е бил при създаването на Ротари преди сто и четиринадесет години, при възстановяване на ротарианството у нас преди двадесет и осем години, различен е и от времето, когато болшинството от нас започнахме нашата служба. Демографските данни са променени, темпът на промените е ускорен, технологиите създадоха нови възможности за свързване и служба. Непроменени през годините са ценностите, които ни обединяват и определят Ротари:
 
ПРИЯТЕЛСТВО, ПОЧТЕНОСТ, РАЗНООБРАЗИЕ, СЛУЖБА и ЛИДЕРСТВО.

Като почитаме миналото си и прегръщаме нашето бъдеще, ние можем да се развиваме и да поддържаме Ротари в крак с времето и като една процъфтяваща организация.

С началото на новото десетилетие ние започнахме да формираме бъдещето на Ротари. През 2019-2020 г. заедно ще започнем да реализираме нашия нов стратегически план за следващите пет години. Истинската работа за доброто бъдеще на Ротари е в нашите клубове, където организацията ни трябва да направи всичко възможно, за да се адаптира към променените съвременни реалности.

Клубът все така остава сърцевината на Ротари. Ние ще сме много по-креативни и гъвкави при вземането на решения за това, какво може да представлява един клуб, кога може да се среща и дори това, какво може да се обсъжда на клубните срещи. Съществено е да имаме стратегия, да бъдем организирани и иновативни в подхода си към членовете ни, да изграждаме по-широки и по-дълбоки връзки с нашите общности, за да привличаме и ангажираме повече и все по-различни приятели да създаваме среда, в която се чувстваме като в едно семейство.

Все още твърде често структурата на членството или изискванията на ръководството на клуба, изглежда,  правят Ротари недостъпен за днешните млади професионалисти. Ротари може и трябва да бъде опит, който допълва нашите семейства, вместо да се конкурира с тях. Когато нашите Ротари клубове са гостоприемни места, където служба и семейство вървят ръка за ръка, ние даваме възможност на младите професионалисти, създали или ориентирани към създаване на семейство, да се присъединят към дейността на Ротари като модел на положителна гражданска ангажираност. И когато направим службата в Ротари клуба реалистична и възможна за заетите професионалисти, ние ще развием уменията и връзките на новата генерация ротарианци, които ще се превърнат в новите Ротари лидери.

Службата ни през 2019-2020 година ще бъде нашето предизвикателство да създадем нови приятелства, да създадем и укрепим много нови начини, по които да се свързваме помежду си, за да можем уверено и с основание да заявим:

РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА!

РОТАРИ изгражда връзките, които позволяват на талантливи, сериозни и щедри хора да се обединят и да предприемат значими действия, за да създадат промяна в дългосрочен план – по целия свят, в нашите общности и в самите нас!

Ваш  в Ротари,
Митко Минев
Гуверньор 2019 – 2020
Дистрикт 2482 - България


30.юни.2019
Велико Търново
Последните 10 новини

» Съби Стойчев е президент на Ротари клуб Нова Загора за 2020/2021 година.
» Чартиране на Интеракт Клуб Харманли
» Послание на ДГ Илиян Николов за м.юли 2020
» Недко Недев е новия Президент на РК Сливен
» Ротация на президентите в Ротари клуб Габрово
» Пореден проект на Ротари клуб Сливен
» РК Варна-Евксиноград дари 28 компютърни устройства на ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Голямо ново, Търговищко
» Първата жена Президент на Ротарианското движение в Града на липите встъпи в длъжност
» Ротари клуб – Търговище ремонтира знакова мраморна чешма
» Още свири шипченският вятър!