Послание на ДГ Митко Минев за м.септември 2019
Дата: 02.09.2019

Грамотният човек е знаещ човек и ние с нашата безкористна служба ще помогнем на подрастващите да са можещи и знаещи.  Така ще изпълними своята мисия.

 
Здравейте приятели!

Все още се радваме на лятото и на последните ваканционни дни. Навлизаме в септември, време за празници и време за работа.

На шести септември ще се поздравим със 134-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, на двадесет и втори ще отпразнуваме и Обявяването на независимостта на България през 1908 година.

През този месец, аз като Дистрикт Гуверньор, бих искал да насърча председателите на комитети и президентите на клубовете да се вслушаме в препоръките на президента на Ротари Интернешънъл Марк Малони и обърнем внимание и на някои моменти в организацията и състава на участниците на срещите в клубовете ни, както ни препоръчва и Борда на Директорите на РИ в приетите от него стратегически приоритети за развитието и растежа на Ротари.

Миналия месец акцентирахме  на растежа на Ротари, обръщайки внимание на многообразието в клубовете ни, което ги прави привлекателно място за нови членове и задържа  досегашните. След отлива на близо шестдесет члена през Ротарианската 2018–2019 год. направихме практически стъпки, като насърчихме предприемането на приложими действия за планиране растежа на членството във всеки клуб. Важно е клубовете, които са претърпели тези загуби, да се справят с първопричините за тях, заглеждайки се не в отделни хора, а в квалификациите, които предлага общността, в която работят.  Да потърсят професионалисти и лидери, които споделят ценностите на почтеността и приятелството, да приобщят  млади хора с добра професионална експертиза, нужна за повишаване културата на нашата служба на общността.

Точно те, младите професионалисти, които Клуба привлича, за да остане динамична организация за служба през 21-ви век, са и хората, с най-големи семейни задължения. Не трябва да държим тези наши млади членове далеч от техните семейства.

В този дух, нашият Президент ни предлага една тема, която заедно с вас обсъждаме още от ПЕТС тази година. „НАМЕРЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАПОЗНАЕТЕ СЕМЕЙСТВОТО СИ С РОТАРИ.“

В посланието си за месец септември Малони ни припомня, че „Всяко време е подходящо за да доведете членове на семейството си -  на проект на Ротари или на събитие за набиране на средства.“,  „ ….. да направим повече Ротари събития, които да посрещнат членове на семейството.“

Защо? Защото службата ни в Ротари не трябва се конкурира с нашето семейство, а да го допълва.  Не трябва да допускаме нашите приятели да бъдат принудени да избират между двете. Затова следва да отворим по-широко вратите на нашите клубове и събития за нашите съпрузи и партньори, за нашите деца, в удобно за семейството време. Да го направим по привлекателен начин, за да научат децата ни за Интеракт, Ротаракт и другите програми насочени към младите хора “Воденето на деца на Ротари събития не е просто забавление; това ги среща със света!„ ни казва Малони. „Направете тази година запомняща се за вашето семейство и незабравима за непрекъснато разширяващото се семейство на Ротари, тъй като Ротари свързва света!“

Не трябва да забравяме и акцента на месец септември в Ротарианския ни календар: „Основно образование и грамотност“. Образованието, пренебрегната тема в началото на демократичните промени през деветдесетте, е тема, на която трябва да обръщаме все по-сериозно внимание. Да не губим грамотността на децата в обкръжаващия ни свят. Да възродим традициите и ценностите на нашия народ.

Приятели, ние не сме пионерите  и не сме сами по този път, ако и образованието да е една от шестте зони на фокус на Ротари. Обърнете внимание на програмите на Министерството на образованието и науката  …. „Осигуряване на съвременна образователна среда“,   „Ученически олимпиади и състезания“, „Заедно в грижата за ученика“, „Роден език и култура зад граница“ и други.

Изследвайте и разберете нуждите на вашата общност, чрез тясно сътрудничество с  Дирекциите за образование, младежки дейности и спорт към Общинските съвети. Многобройни са и неправителствените организации с фокус върху образованието. Не забравяйте и да споделите опита на повечето от клубовете в дистрикта, които подпомагат образованието на учащите се в своите общности. Информация за това може да намерите на Дистриктния сайт в подраздел „Клубни проекти“. Тук му е мястото да ви обърна внимание, че „качвайки“ вашия проект в този подраздел, давате възможност вашата идея да се приеме и мултиплицира в клубове от целия Дистрикт.  Ротаракт и Интеракт клубовете са богат източник на идеи за съвместни клубни проекти в тази насока.

Грамотният човек е знаещ човек и ние с нашата безкористна служба ще помогнем на подрастващите да са можещи и знаещи.  Така ще изпълними своята мисия: ДА СВЪРЖЕМ СВЕТА!
 
Ваш в Ротари
Митко Минев
Гуверньор 2019 – 2020                                                                                                                   
Дистрикт 2482 - България                                                                                                             Последните 10 новини

» Съби Стойчев е президент на Ротари клуб Нова Загора за 2020/2021 година.
» Чартиране на Интеракт Клуб Харманли
» Послание на ДГ Илиян Николов за м.юли 2020
» Недко Недев е новия Президент на РК Сливен
» Ротация на президентите в Ротари клуб Габрово
» Пореден проект на Ротари клуб Сливен
» РК Варна-Евксиноград дари 28 компютърни устройства на ОУ „Г. С. Раковски“ в с. Голямо ново, Търговищко
» Първата жена Президент на Ротарианското движение в Града на липите встъпи в длъжност
» Ротари клуб – Търговище ремонтира знакова мраморна чешма
» Още свири шипченският вятър!