Николай Николов:Няма да допуснем да фалират нашите училища!
Дата: 25.04.2012
Автор: http://radiomilena.com

По инициатива на Ротари клуб Поморие в Център „Св. Георги” се проведе Кръгла маса на тема: „Състояние и перспективи на образованието в Община Поморие”.


В дискусията участие взеха: Диана Апостолова – зам. кмет по „ Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”, Янчо Илиев – зам. кмет по Финанси – Община Помрие, Жилязко Страволемов – директор на Дирекция „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”, Елена Мурджева – омбудсман, директори на училища училищни настоятелства, родители и Ротари клуб Поморие.

След срещата Николай Николов даде специално изявление за radiomilena.com

Кое наложи Ротари клуб Поморие да иницира Кръгла маса на тема: „Състояние и перспективи на образованието в Община Поморие” в Център „Св. Георги”?

Николай Николов – Ротари клуб Поморие:

Имахме няколко поредни срещи в Ротари клуб с хора свързани с образованието – родители,  ученици, преподаватели, директори на училища, които коментираха различни проблеми. Един от най-тежките бе проблема с финансирането, с делигираните бюджети и най-вече с отлива на деца от СОУ „Ив.Вазов” Поморие, където реално нямаме вече гимназиален курс.

За там някой от преподавателите и от родителите коментираха, че в началния курс нещата изглеждат добре. Училището е в челните места при външното оценяване на учениците, но в гимназиалния курс няма деца. Това нас доста ни тревожи, тревожи и всички поморийци, не само хора-специалисти, които работят в тази сфера. Нас ни тревожи, защото нашите деца учат там и сме пряко свързани с образованието.

Много въпроси имаше, включително и за малките училища в селата, където учат по 4 – 5 деца в смесени паралелки. Има такива случаи, за което в ХХІ век не би трябвало да се случва и всички деца трябва да бъдат равнопоставени. Всички разбираме, че това не може да става по най-добрия начин в смесени паралелки. От друга страна беше повдигнат въпроса за липсата на средства при родители, чиито деца се обучават в селата. Всичките тези наболели въпроси, включително и за транспорта, относно придвижването им от малките населени места към Поморие също беше поставен. Това ни накара да организираме Кръгла маса със съдействието на Община Поморие, зам. кметовете по образование и култура и по финанси. Въпросите бяха поставени на дискусията днес. Чуха се различни мнения и се обсъдиха доста неща. Ротари клуб Поморие е съставен от хора, които са бизнесмени и преди всичко активни. За нас този въпрос, свързан с нашите деца е един от най-съществените. Ние декларирахме нашата готовност за помощ към директорите на училищата, ако те имат някакви идеи, а те са длъжни да имат, защото все пак те ръководят съответното училище и то трябва да работи по-добре, да върви напред, как да се разходват средствата, които получават и да се харчат най-рационално.

Ние декларирахме нашата готовност за помощ, за реализирането на съвместни проекти. Нашата инициатива беше да се видят идеи, добри практики, които да се приложат на повече места.

Какво следва от тук нататък? През месец октомври ще направим нова Кръгла маса. Ние чухме за идеята на СОУ „Ив. Вазов” да се открият две нови паралелки през новата учебна година, което е похвално. Очакваме от директора на това училище сериозни действия в тази посока, защото проблема наистина е много голям. Не може в миналото една елитна гимназия да е подготвяла много добре учениците и 40% от тях да завъшват с висше образование, а в момента няма гимназиален курс. По-голяма трагедия от това няма.

Ние се надяваме много от днешната среща да има голям ефект, защото, ако няма не може да има ръководство на училище, каквото и да е в България и специално в град Поморие, което да не мисли как да развива това училище. И то да го развива така, че нивото на обучение и квалификация да нараства. Всички виждаме какво е необходимо  на децата като излязат от училище – по-лесно да намират работа, да са повече подготвени с езици, по специалности, които се реализират в нашия град – туризъм, селско стопанство, строителство, услуги. Те трябва да са подготвени. Специално с езиците проблема е много сериозен. Самите виждаме как изникна цял руски квартал в Поморие, има и много английско-говорящи. Не може ръководствата на училищата тези неща да не ги виждат и да не ги реализират. Ние ясно им казахме, че гражданското общество няма да допусне в община като нашата с толкова туризъм, толкова възможности и дейности, реално да се проспиват години и десетилетия. Просто няма да го допуснем.

През октомври ще направим нова среща, ще видим как вървят тези неща, които бяха коментирани и всички въпроси, които бяха повдигнати, какво е решено, какво не е решено, още повече зам. кмета по финанси представи пред нас инвестиционната  програма за училищата. Всичко това ще го видим как ще се реализира и там, където има заспиване на директори, на ръководства, на други общественици просто ние ще реагираме, защото няма друго какво да се прави. Няма да разрешим повече да се разходват обществени средства и то немърливо. Така не може! Във всяка една фирма, ако има разходване на средства не по предназначение тя фалирва. Ние няма да допуснем да фалират нашите училища.

Днес видяхме много добри примери. ОУ”Хр. Ботев” в кв. „Св. Георги”, новите две паралелки, които искат да открият в СОУ”Ив.Вазов”, всичко това трябва да се случи по най-добрия начин. Ние декларирахме готовността си за помощ. Мисля, че се постави едно добро начало за съвместна работа.


кръгла маса , образование , община Поморие , Ротари Клуб Поморие

Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - "Спомоществовател на образованието"
» Международно сътрудничество РК Добрич - РК Измаил
» Ротари клуб – Разград, съорганизатор на конференцията „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II”
» ДГ Митко Минев в Ротари клуб Провадия
» 4 месеца след началото на ротарианската година 74 процента от целите посочени от клубовете за фонда EndPolio са изпълнени
» Послание на ДГ Митко Минев за м.ноември 2019
» Ротари Клуб Харманли, проведе официална среща с Ротари Клуб Нингбо, Китай
» Три подготвителнни семинара - три невероятни събития във Варна, София и Ямбол
» Списанията на Ротари – България 1933-1941
» Вечер на печените кестени и младото вино