Посещение на ДГ Митко Минев в РК-Ямбол
Дата: 11.10.2019

На 11 октомври 2019 год. на посещение в Ямбол беше Дистрикт гуверньорът на Дистрикт 2482-България за 2019-2020 г., Митко Минев, който дойде в Ямбол заедно с АДГ на Зона XI Росен Гогошев.

На 11 октомври 2019 год. на посещение в Ямбол беше Дистрикт гуверньорът на Дистрикт 2482-България за 2019-2020 г., Митко Минев, който дойде в Ямбол заедно с АДГ на Зона XI Росен Гогошев.
Визитата започна с традиционна среща на Дистрикт гуверньора и Борда на клуба с местната власт в лицето на Областния управител на Ямбол г-н Димитър Иванов, който в своето приветствие сподели принципното си виждане, че обединените действия на местните власти и организациите от неправителствения сектор са гарант за осъществяване на проекти, тясно свързани с нуждите на гражданите на областта. В хода на беседата той сподели своята положителна оценка за взаимодействието с Ротари клуб досега, като и готовността си в бъдеще да подкрепи всички ротариански инициативи, насочени към приобщаване на младите хора, към конкретни здравни проблеми на населението и към презентация на културно-историческото наследство на нашия регион.
Официалната среща с Борда и членовете на Ротари клуб и Интеракт клуб се проведе в конферентната зала на хотел „Диана палас” в присъствието и на дамите от Инер Уил клуб-Ямбол.
Във встъпителните си думи Президентът на РК-Ямбол 2019-20 Антонина Бъчварова изтъкна, че визитата на Дистрикт гуверньора в навечерието на предстоящата Дистриктна асамблея, която ще се проведе в Ямбол, са знак за признание за авторитета и ефективната дейност на един от най-старите клубове в Дистрикт 2482-България. Тя изрази своята удовлетвореност от доверието и оценката на дистриктното ръководство и вярата си, че и в бъдеще дейността на ямболските ротарианци ще добави нови стойностни страници в историческия им летопис, изпълнен с дела в служба на обществото.
В своята презентация пред ротарианците, интеракторите и гостите, Дистрикт гуверньорът Митко Минев изложи основните цели на Дистрикт 2482 през настоящия мандат и водещите насоки в планираната за изпълнение дейност. Той акцентира върху индивидуалното участие и личната отговорност на всеки ротарианец в изпълнението на такива стратегически цели на Ротари Интернешънъл, каквато е борбата с полиомиелита в световен мащаб, олицетворявана от “End Polio Now”. Припомняйки мащабните усилия, положени от ротарианците в името на избавлението на човечеството от това коварното заболяване, Дистрикт гуверньорът прикани всички членове на клуба да бъдат персонално ангажирани с крайния успех в ликвидирането на болестта. Едновременно с това, той обърна внимание на необходимостта от изработване на действени политики и полагане на постоянни усилия за укрепване на клубовете и постепенно разширяване на членския им състав с качествени професионалисти и лидери в своята област, които биха имали искрено желание да работят безкористно за обществото, споделяйки своя опит, знания и умения.
Дистрикт гуверньорът даде висока оценка на постоянните и действени международни контакти на Ротари клуб-Ямбол, и в съзвучие с мотото на Ротарианската 2019-2020 година „Ротари свързва света” той изрази своята увереност, че естественият стремеж на всички ротарианци към взаимно опознаване и съвместни действия ще бъде и в бъдеще един от важните фактори, работещи в полза на мира и разбирателството между народите по света.Последните 10 новини

» Първи трепети и любопитство на първокласниците в Община Момчилград бяха сподели лично с Дистрикт Гуверньорът на Дистрикт 2482 арх. Илиян Николов
» Ротари клуб Кърджали се отваря за можещите, младите признати за равноправни партньори
» МИГ Харманли - сред отличниците през предходния програмен период
» Българска агенция спечели световни награди за SEO
» Ротари клуб - Габрово дари на училищата в Габрово, Трявна и Плачковци инфрачервени термометри
» По традиционно РК Нова Загора откри учебната година с подаръци за първокласниците.
» Изявени ученици получиха награди от Ротари клуб Велико Търново
» Послание на ДГ Илиян Николов за септември 2020
» Ротари клуб Нова Загора приключи успешно поредния си проект в сферата на образованието - "Нека свържем света на науката със забавното"
» Всяко предизвикателство е още една възможност