Дистриктна асамблея (Пре-ПЕТС) в Ямбол
Дата: 12.10.2019

На 12 октомври 2019 г. Ротари клуб-Ямбол стана домакин на Дистриктна асамблея-Предварителен регионален тренировъчен семинар за елект президенти, действащи клубни офицери и ротарианци.

На 12 октомври 2019 г. Ротари клуб-Ямбол стана домакин на Дистриктна асамблея, която беше организирана от дистриктното ръководство в лицето на Дистрикт гуверньора Митко Минев, Дистрикт гуверньора елект Илиян Николов и офицери от настоящия екип. Асамблеята се проведе в Културно-информационния център „Безистен“ под формата на Предварителен регионален тренировъчен семинар за елект президенти, действащи клубни офицери и ротарианци. В семинара взеха участие и Паст Дистрикт гуверньорите Любен Атанасов (2008-09), Валентин Стоянов (2013-14), Емил Коцев (2017-18) и Веселин Димитров (2018-19), както и членове на 25 от Ротари клубовете в България.
Обучителните панели на семинара бяха свързани с най-важните теми, засягащи устойчивото развитие и разширяването на клубовете, както и повишаването на ефективността на ротарианските проекти, планирани в съответствие с интересите и нуждите на общността. Една от основните презентации на Нели Росенова от РК-Смолян беше свързана именно с дейността на ротарианците при осъществяването на проекти, финансирани от Фондация Ротари, като пред участниците бяха представени основните моменти в планирането, организацията и финансирането на такъв проект, които биха гарантирали успешното му финализиране.
С основателен интерес участниците в семинара посрещнаха и презентацията на Стоянка Георгиева от РК-Бургас относно изграждането на позитивен публичен имидж на клубовете и действения им контакт с медиите. Тя акцентира върху необходимостта от професионално отношение, откритост и старание за постигане на повече прозрачност в дейността на Ротари клубовете и по-добра информираност относно поставените цели, очакваните ползи за обществото и конкретните им дейности.
Интересна и ползотворна беше и дискусията с модератор ПДГ Веселин Димитров (2018-19), свързана с темите на обучителния семинар, както и с други значими проблеми в ежедневната дейност. Всички участници имаха възможност да изложат своето виждане относно бъдещето на Ротарианския печат в България, възможностите за развитие на клубовете, повишаването на членския им състав и на ползите за общността от изпълнените проекти.
Уютната, класическа атмосфера на ямболския „Безистен“ и модерната мултимедийна среда създадоха отлични условия за пълноценна и творческа работа на делегатите на асамблеята, а виртуозното изпълнение на органистката Радосвета Хъркова със сигурност ще бъде един от впечатляващите моменти, който гостите на Ямбол ще пазят задълго в спомените си.Последните 10 новини

» Ротари клуб Нова Загора - "Спомоществовател на образованието"
» Международно сътрудничество РК Добрич - РК Измаил
» Ротари клуб – Разград, съорганизатор на конференцията „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето – II”
» ДГ Митко Минев в Ротари клуб Провадия
» 4 месеца след началото на ротарианската година 74 процента от целите посочени от клубовете за фонда EndPolio са изпълнени
» Послание на ДГ Митко Минев за м.ноември 2019
» Ротари Клуб Харманли, проведе официална среща с Ротари Клуб Нингбо, Китай
» Три подготвителнни семинара - три невероятни събития във Варна, София и Ямбол
» Списанията на Ротари – България 1933-1941
» Вечер на печените кестени и младото вино