ПДГ Нина Митева, председател на дистриктния комитет за развитие на членството
Дата: 17.02.2021

В началото на февруари комитетът за развитие на членството покани на своя среща дистриктния Ротаракт представител и дистриктния Ротаракт представител елект Борислава Динева.

ПДГ Нина Митева, председател на дистриктния комитет за развитие на членството:

В началото на февруари комитетът за развитие на членството покани на своя среща дистриктния Ротаракт представител и дистриктния Ротаракт представител елект Борислава Динева, както и гуверньорът Илиян Николов, ДГЕ Борислав Къдреков и ДГН Виолина Костова.

Темата: „Ротаракт и Ротари - къде сме в процеса на интегриране, къде искаме да стигнем и какви стъпки да предприемем“ провокира дълга, интересна и полезна дискусия.
 
Ротаракт преди повече от пет години получи статута на партньор, което тогава беше отразено и в промененото лого и политиката на брандинг. С решението на Законодателния съвет през 2019 и направените промени в конституцията на Ротари Интернешънъл, в стандартната конституция на Ротаракт, утвърдена с решение на борда на РИ през октомври 2019 и в Кодекса на ротарианските практики, Ротаракт клубовете стават част от асоциацията на клубове Ротари Интернешънъл. Това е качествено нова парадигма на съществуване и развитие на Ротари.
 
В обобщение на обсъденото по време на срещата, основните подкрепени  от участниците акценти са :
 • Познаването на новия статут на Ротаракт, резултат от решенията на Законодателния съвет през април 2019, допълнени с последващи решения на борда на РИ, е недостатъчно както сред ротарианците, така и сред ротаракторите. Дистриктният комитет за развитие на членството се ангажира с подготовката на материали с различен формат, за публикуване в бюлетина, сайта и списанието, както и предназначени за предстоящите обучителни събития от календара на дистрикта.
   
 • Обща задача на двата лидершип екипа следва да бъдат стъпки в посока взаимодействие и интеграция на ниво клубове и дистрикт, като :
 • - продължи политиката на включване на членове на Ротаракт в състава на дистриктните комитети;
 • - участваме в общи и споделени обучителни, професионални и приятелски събития;
 • - учим се един от друг и споделяме добри практики в организацията и провеждането на обучителни събития, в събития и кампании свързани с постигането на положителен обществен образ;
 • - отразяваме промените и действията за интегриране с публикации в сайта, списанието, бюлетина.
 
 • Запознаване на Ротаракт клубовете с възможността за финансиране на проекти с глобален грант от 1.07.2022 и ползване на интервала от време дотогава за иницииране на проекти, в които Ротаракт клубовете са партньори на Ротари клубовете.
   
 • Действия на двата лидершип екипа за гарантиране, че всички Ротари клубове са приели стандартната конституция на Ротари, в сила от 2016, както и че Ротаракт клубовете са приели стандартната конституция и правилник в съзвучие с препоръчителния правилник, в сила от 1.07.2020.
Убеждението ни е, че след законодателните промени идва време на реални действия, на по-интензивна обща работа на клубовете, на сближаване с общи събития, общи послания, общи канали за комуникация.