Проект “Школа за народни занаяти“
Дата: 22.06.2023

Ротари клуб Златоград-Неделино успешно реализира Дистриктен проект Школа за народни занаяти

Ротари клуб Златоград-Неделино успешно реализира Дистриктен проект „Школа за народни занаяти“ за обучение на 31 ученика от училищата СУ Антим първи Златоград; ОУ Васил Левски Златоград и СУ Свети Свети Кирил и Методий“ Неделино, съфинансиран от Фондация Ротари България.
Целта на проекта бе основно да се провокира и привлече интереса на ученици за усвояване на народни занаяти с перспектива за развитие.
Обучението се проведе в периода от 10 февруари до 26 май 2023 година. Участниците в обучението с голям интерес усвояваха началните стъпки в занаятите по грънчарство, терзийство и тъкачество в работилниците на Етнографски комплекс Златоград.
За тези от тях, които проявят интерес за надграждане на знания умения и опит ще им бъде предоставена възможност след месец октомври 2023 година да се включат в обучение на малки групи или индивидуално.
На 22 юни учениците получиха и своите сертификати за преминалото обучение и изразиха задоволството си от участието в обучението.


Димитър Алендаров
Президент Ротари клуб Златоград – Неделино за 2022-2023 год.